În Monitorul Oficial nr. 101 din 20.02.2013 a fost publicat OpANAF nr. 184 din 13 Februarie 2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Actul normativ modifică și înlocuiește următoarele formulare:

– Declarația 220 „Declarație privind venitul estimat/norma de venit”;

– Declarația 223 „Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și entitățile supuse regimului transparenței fiscale”.

* Declarația 220 se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din:

 – activități independente;

 – cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă;

 – activități agricole impuse în sistem real;

 – silvicultură și piscicultură.

Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor și cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere.

De asemenea, formularul se depune și pentru exercitarea opțiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net, precum și pentru recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit.

Declarația se depune și de către contribuabilii care realizează venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit.

Declarația 220 se depune la organul fiscal competent în termen de 15 zile de la începerea activității sau până pe data de 25 mai a anului următor, odată cu declarația privind venitul realizat, în cazul contribuabililor care, în anul anterior, au realizat pierderi, precum și pentru cei care estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior.

* Declarația 223 se completează în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activități independente – comerciale și profesii libere, inclusiv din activități adiacente, venituri din activități agricole pentru care venitul net anual se determină în sistem real pe baza contabilității în partidă simplă, precum și venituri din silvicultură și piscicultură.

Declarația 223 se depune fie în termen de 15 zile de la data începerii activității, fie până la data de 25 mai a anului următor, odată cu declarația privind venitul realizat, în cazul asocierilor care, în anul anterior, au realizat pierderi și al celor care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum și al celor care estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here