Executivul a emis recent o ordonanţă de urgenţă menită să permită autorităţilor competente o monitorizare eficientă a transporturilor rutiere de persoane şi de marfă şi luarea unor măsuri preventive sau coercitive, după caz, în legătură cu securitatea rutieră şi autorizarea transporturilor.

Ordonanţa de urgenţă nr. 11/2013, de modificare şi completare a O.G. nr. 27/2011, a fost publicată în Monitorul oficial nr. 122 din 5 martie 2013.

Actul normativ de bază a fost redactat astfel încât să facă aplicarea reglementărilor comunitare în domeniu.

Amendamentele recente aduc completări şi modificări în contextul în care – aşa cum se arată în expunerea de motive, România se confruntă în ultima perioadă cu o serie de evenimente rutiere cu consecinţe extrem de grave, în care sunt implicate autovehicule construite şi echipate pentru transportul a nouă persoane, inclusiv conducătorul auto, care efectuează transport rutier naţional contra-cost de persoane, vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată este cuprinsă între 2,4 tone şi 3,5 tone, care efectuează transport rutier naţional de marfă, precum şi vehicule care efectuează transport rutier de vehicule rutiere defecte sau avariate, fără ca aceste operaţiuni de transport să fie autorizate.

A fost avut în vedere şi numărul sporit de practici ilicite în activităţile de transport rutier de persoane.


Autorizare.
Ca noutate absolută, remarcăm obligaţia ca întreprinderile să fie autorizate, de către autoritatea competentă, pentru transport rutier naţional, contra-cost, de:

• mărfuri cu vehicule rutiere a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsă între 2,4 tone şi 3,5 tone;
• persoane cu autovehicule având nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, destinate prin construcţie şi echipate pentru transportul de persoane;
• vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate.

Modalitatea de autorizare, precum şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru autorizarea acestor tipuri de transporturilor se stabilesc de către autoritatea competentă prin norme. În acest scop, dar şi în în aplicarea celorlalte modificări aduse la reglementarea de bază, în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 11/2013, Ministerul Transporturilor va actualiza Normele metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 854/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii privind greutatea şi numărul pasagerilor.
În ce priveşte transportul rutier în cont propriu, au fost modificate condiţiile de acces, astfel:

• vehiculele rutiere a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca/semiremorca, depăşeşte 2,4 tone, inclusiv remorca/semiremorca (3,5 tone în versiunea anterioară a reglementării de bază);
• autovehicule având cel puţin nouă locuri pe scaune (“mai mult de nouă persoane”, în redactarea anterioară), inclusiv locul conducătorului auto, destinate prin construcţie şi echipate pentru transportul de persoane.

Prevederile privind accesul la transportul rutier în cont propriu se aplică şi întreprinderilor care efectuează operaţiuni de transport rutier în cont propriu cu vehicule rutiere care se deplasează fără încărcătură.

De reţinut c
ă, regulile generale  pentru acordarea dreptului de transport rutier în cont propriu, sunt corelate cu cerinţele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi d) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.

Modificări la regimul excepţiilor
. O.G. nr. 27/2011 include şi o listă cu categoriile exceptate, listă care a suferit modificări în lumina amendamentelor aduse la reglementare. Astfel:

• nu mai sunt exceptate transporturile de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, în condiţiile în care, de acum, şi pentru acestea întreprinderile trebuie să fie autorizate de către autoritatea competentă;
• exceptarea în funcţie de greutate se aplică pentru transportul de mărfuri efectuat cu vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca/semiremorca, nu depăşeşte 2,4 tone;
• exceptarea la transportul de persoane se aplică pentru autovehicule având mai puţin de nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, destinate prin construcţie şi echipate pentru acest scop.

Printr-o altă completare adusă ordonanţei, transportul rutier naţional contra-cost de persoane cu autovehicule având nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, destinate prin construcţie şi echipate pentru acest scop, se poate realiza prin servicii regulate speciale sau prin servicii ocazionale.

Plata serviciului pentru transportul de persoane
a fost de asemenea modificată, astfel:

• este admisă şi plata prin casa de bilete, alături de folosirea aparatelor de marcat electronic fiscal sau a cititorilor de carduri, cu care trebuie să fie echipate autobuzele care asigură servicii regulate de transport rutier naţional de persoane, contra-cost.  
• modul de utilizare, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească aparatele de marcat electronice fiscale/casele de bilete şi cititoarele de carduri vor fi reglementate prin norme metodologice, aprobate prin hotărâre a Guvernului.
• modelul biletelor, abonamentelor şi legitimaţiilor speciale se stabileşte de Ministerul Transporturilor prin ordin al ministrului transporturilor, cu avizul MFP.

Acoperirea riscurilor. Prin modificările recente, atât biletul de călătorie, cât şi abonamentul (neprevăzut în redactarea anterioară) reprezintă contractul de transport în cazul serviciilor regulate, încheiat între prestator-operator de transport şi beneficiar-călător, prin care operatorul de transport rutier se obligă să efectueze transportul în condiţii de siguranţă şi confort, iar beneficiarul se obligă să achite contravaloarea sa, care include şi asigurarea persoanelor şi a bagajelor, precum şi riscurile ce pot decurge din efectuarea transportului rutier.

Transportul elevilor în trafic judeţean/interjudeţean se efectuează de către operatorii de transport rutier pentru:

• elevii din învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat (care beneficiază de tarif redus cu 50%);
• elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei instituţionalizaţi (şi care pot beneficia de gratuitate, pe tot parcursul anului calendaristic);
• elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu şi cărora, potrivit dispoziţiilor art. 84 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă.

Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările aduse prin recenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial, dându-se textelor o nouă numerotare.
***

Cadru legal
În aplicarea dispoziţiilor cuprinse în O.G. nr. 27/2011 este în vigoare Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011 (publicat în M.Of. nr. 854 bis/2011) pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere si a activităţilor conexe acestora, cu modificările şi completările aduse prin Ordinul nr. 1640/2012, publicat în M.Of. nr. 791/2012.

Actele normative menţionate pot fi consultate pe Lege5.ro – noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 de AICI.

1 COMENTARIU

  1. cretinismul vostru atinge cote aberante .o sa ne cereti licenta de transport pentru autoturisme ca doar si cu alea transportam ceva .mai aveti sabotori nenorociti sa inventati ceva piedici si obstacole , ceva sa impiedice si bruma de activitate pe care o mai prestam?tot ce faceti este impotriva economiei romanesti si a celor care se cacaie s-o duca in spinare .luati cu zece maini si nu dati nimic inapoi , fanarioti ordinari.nu va omoara propria neputinta , prostia voastra nu va sugruma noaptea ?va credeti destepti inventand tva 24%, penalitati de 15% pe luna , impozit forfetar, taxa de timbru, prezenta aberatie si altele?pai cu astea si cu multe altele ne-ati pus in genunchi, vandutilor si cumparatilor care sunteti, sunteti ca in armata , caprari facuti din desculti, care au uitat din ce opinci au scapat .vanzatori de neam , lucrati sistematic la distrugerea a tot ce mai misca , si ne prezentati asta ca pe o politica salvatoare .primii judecati pentru subminarea economiei nationale ar trebui sa fiti voi, legiuitorii lu peste , inchisi si cu averile confiscate , asta ne-ar plati toate datoriile , si romanii ar scapa de leprele care le chinuie zilele de atatia ani.sunt unu din cei care va tin pe voi in spate prin munca , si vad in fiecare zi ce razboi impotriva noastra duceti,prin lege, voi nu sunteti clasa politica sunteti mafia insasi.nimicurilor……

  2. ce sa zic un atelaj cal caruta care depaseste 2,4 t si face evaziune fiscala sau accident de ce sa nu licetiem si atelajul si pe caruras ca si el transporta in nume propiu sau cotra cost ?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here