Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2013 au fost clarificate aspectele referitoare la nivelul remunerației membrilor consiliului de administrație a unităților economice în care se aplică guvernanța corporatistă, potrivit O.U.G. nr. 109/2011.

Prin modificările aduse se stabilește limita duratei mandatului membrilor consiliului de administraţie care nu poate depăşi 4 ani, mandatul poate fi reînnoit, dacă prin actul de înfiinţare nu se dispune altfel.

Prin contractul de mandat este stabilită de către adunarea generală a acționarilor remuneraţia membrilor consiliului de administraţie, astfel:

1. remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie este formată:

  • dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea regia autonomă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii;
  • dintr-o componentă variabilă stabilită potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condiţiilor de remunerare pentru poziţii similare din regii autonome sau societăţi cu capital majoritar ori integral de stat din România şi din alte state europene, din acelaşi domeniu de activitate, de comisia de specialişti în recrutare resurse umane sau, după caz, de experţii independenţi în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie pentru regia autonomă respectivă sau pentru altă regie autonomă cu activitate similară.

salariiCA1
Sursa: Lege5.ro

2. remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie este formată:

  • dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea regia autonomă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii;
  • dintr-o componentă variabilă stabilită potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condiţiilor de remunerare pentru poziţiile similare din regiile autonome sau societăţi cu capital majoritar ori integral de stat din România sau din alte state europene, din acelaşi domeniu de activitate, de comisia de specialişti în recrutare resurse umane sau, după caz, de experţii independenţi în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie pentru regia autonomă respectivă sau pentru altă regie autonomă cu activitate similară.

Există posibilitatea ca  indemnizaţia fixă lunară a membrilor consiliului de administraţie să fie diferenţiată, în funcţie de:

  • numărul de şedinţe la care participă, 
  • atribuţiile în cadrul unor comitete consultative 
  • alte atribuţii specifice stabilite prin contractul de mandat. 

Remuneraţia variabilă a membrilor consiliului de administraţie se revizuieşte anual, în funcţie de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contractul de mandat.

Remuneraţia directorilor este stabilită de consiliul de administraţie şi nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie. Prin menționarea faptului că este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori, se elimină posibilitatea de a interpreta că aceștia pot beneficia de indemnizații de ședință, participare salariați la profit etc.

Și în acest caz remuneraţia este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi dintr-o componentă variabilă stabilită, pe baza recomandărilor temeinic motivate, de comisia de specialişti în recrutare resurse umane sau, după caz, de experţii independenţi în recrutare resurse umane, ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecţie a directorilor pentru regia autonomă respectivă ori pentru altă regie autonomă cu activitate similară.

Componenta variabilă constă într-o cotă de participare la profitul net al societăţii, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanţă.

Remuneraţia membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere, în condiții asemănătoare directorului.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here