În Monitorul Oficial nr. 505/2013 a fost publicat OpANAF nr. 1022/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente întocmite în activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere. Iar în Monitorul Oficial nr. 504/2013 a fost publicat OpANAF nr. 1023/2013 pentru modificarea OpANAF nr. 1.415/2009 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală la persoane fizice.
În continuare vom prezenta separat cele două acte normative.

CE TREBUIE SĂ REŢINEM DIN PREVEDERILE OPANAF NR. 1022/2013?

Actul normativ aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale următoarelor formulare:
A. „Decizie de impunere privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale stabilite suplimentar de plată de inspecţia fiscală pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere”;
B. „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere”.
A. Formularul „Decizie de impunere privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale stabilite suplimentar de plată de inspecţia fiscală pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere” reprezintă actul administrativ-fiscal emis de organele de inspecţie fiscală pentru stabilirea diferenţelor de impozit pe venit.
Acest formular se întocmeşte de către organul de inspecţie fiscală la finalizarea unei inspecţii fiscale generale sau parţiale, ca urmare a constatării unor diferenţe de impozit pe venit suplimentar şi a unor accesorii aferente acestora.
Aceste elemente sunt înscrise şi în „Raportul de inspecţie fiscală”. Decizia se emite pentru fiecare persoană fizică plătitor de impozit pe venit datorat pentru veniturile proprii şi se aprobă de conducătorul activităţii de inspecţie fiscală din care face parte echipa de inspecţie fiscală.
B. Formularul „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere” reprezintă actul administrativ-fiscal emis de organele de inspecţie fiscală pentru stabilirea obligaţiilor fiscale suplimentare de plată, cu excepţia impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoana fizică.
Acest formular se utilizează şi pentru comunicarea modului de soluţionare cu inspecţie fiscală anticipată a decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, în situaţia în care se stabilesc diferenţe faţă de suma solicitată.
Decizia se întocmeşte la încheierea inspecţiei fiscale generale sau parţiale, de către organul de inspecţie fiscală, şi se aprobă de conducătorul activităţii de inspecţie fiscală.
Pentru ambele decizii de impunere, diferenţele de impozit pe venit sau contribuţii, precum şi diferenţele de obligaţii fiscale stabilite suplimentar de organele de inspecţie fiscală se achită în următorul termen:
• până pe data de 5 a lunii următoare, când data comunicării deciziei este cuprinsă între data de 1 şi 15 din lună;
• până pe data de 20 a lunii următoare, când data comunicării deciziei este cuprinsă între data de 16 şi 31 din lună.

CE TREBUIE SĂ REŢINEM DIN PREVEDERILE OPANAF NR. 1023/2013?

Actul normativ aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare pentru următoarele formulare:
A. „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit de inspecţia fiscală pentru persoanele fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale”;
B. „Decizie de impunere pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare la persoane fizice”;
C. „Decizie de impunere privind TVA şi alte obligaţii accesorii stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale”.
A. Formularul „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit de inspecţia fiscală pentru persoanele fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale” se emite de către organele de inspecţie fiscală pentru obligaţii fiscale constatate suplimentar la persoanele fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate.
Formularul se completează de către organul de inspecţie fiscală la finele inspecţiei fiscale, ca urmare a stabilirii de obligaţii privind impozitul pe venit la persoanele fizice, înregistrate sau neînregistrate la organul fiscal, care au desfăşurat activităţi economice supuse impozitării, în baza constatărilor din „Raportul de inspecţie fiscală”.
B. Formularul „Decizie de impunere pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare la persoane fizice” se emite de organele de inspecţie fiscală la finalizarea inspecţiei fiscale pentru soluţionarea deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare.
Decizia va cuprinde TVA şi accesoriile aferente stabilite suplimentar de organele de inspecţie fiscală la persoanele fizice pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare.
Pentru ambele decizii, impozitul pe venit şi diferenţele de TVA stabilite de inspectia fiscală se achită în următorul termen:
• până pe data de 5 a lunii următoare, când data comunicării deciziei este cuprinsă între data de 1 şi 15 din lună;
• până pe data de 20 a lunii următoare, când data comunicării deciziei este cuprinsă între data de 16 şi 31 din lună.
C. Formularul „Decizie de impunere privind TVA şi alte obligaţii accesorii stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale” se emite de către organele de inspecţie fiscală la finalizarea inspecţiei fiscale pentru stabilirea TVA şi a altor obligaţii fiscale, cu excepţia impozitului pe venit, la persoanele fizice sau asocierile de persoane fizice neînregistrate la organele fiscale.
Decizia va cuprinde TVA şi alte obligaţii fiscale împreuna cu accesoriile aferente ce sunt înscrise şi în „Raportul de inspecţie fiscală”.
Şi în această situaţie, pentru obligaţiile fiscale sunt aceleaşi termene de plată, în funcţie de data comunicării deciziei.
Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here