La capitolul referitor la infracţiunile care aduc atingere domiciliului şi vieţii private, în Codul Penal sunt abordate următoarele aspecte: violarea de domiciliu, violarea sediului profesional, violarea vieţii private şi divulgarea secretului profesional.
Le vom aborda pe fiecare în parte, pentru a vă pune la curent cu drepturile pe care le aveţi şi pedepsele pe care le pot primi cei ce nu le respectă.
Aspectul cel mai important care trebuie reţinut este că în toate cazurile acţiunea penală se pune în mişcare după ce persoana vătămată face o plângere.

VIOLAREA VIEŢII PRIVATE (ART. 226)

Viaţa privată a unei persoane care se află într-o locuinţă poate fi atinsă (fără drept) prin:
• fotografiere;
• captare sau înregistrare de imagini;
• ascultare cu mijloace tehnice;
• înregistrare audio a persoanei;
• înregistrarea unei convorbiri private.
Pedepsele prevăzute:
• închisoare de la o lună la şase luni sau amendă;
• în cazul divulgării, difuzării, prezentării sau transmiterii (fără drept) a imaginilor, sunetelor sau convorbirilor menţionate mai sus -către o altă persoană sau către public-, pedeapsa este închisoare de la trei luni la doi ani sau amendă;
• în cazul plasării (fără drept) mijloacelor tehnice de înregistrare audio/video în scopul săvârşirii faptelor menţionate mai sus, pedeapsa este închisoare de la unu la cinci ani.
Excepţii care nu constituie infracţiuni:
• dacă cel care a surprins sunete, convorbiri sau imagini în întâlnirea cu persoana vătămată justifică un interes legitim;
• dacă persoana vătămată a acţionat intenţionat în aşa fel încât să fie văzută/auzită de făptuitor;
• dacă făptuitorul surprinde în acest fel săvârşirea unei infracţiuni sau contribuie la dovedirea uneia;
• dacă faptele suprinse sunt de interes public şi sunt mai importante pentru viaţa comunităţii decât prejudiciul produs persoanei vătămate.

VIOLAREA DE DOMICILIU SAU A SEDIULUI PROFESIONAL (ART. 224, 225)

O persoană care pătrunde fără drept într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc împrejmuit care ţine de acestea -fără consimţământul persoanei care le foloseşte- poate fi pedepsită cu închisoare de la trei luni la doi ani sau cu amendă.
Pedeapsa este închisoare de la şase luni la trei ani sau amendă dacă fapta este săvârşită:
• de o persoană înarmată;
• în timpul nopţii;
• prin folosirea de calităţi mincinoase.
Aceleaşi prevederi şi pedepse se aplică şi în cazul în care o persoană pătrunde fără drept într-un sediu în care o persoană fizică/juridică îşi desfăşoară activitatea profesională.

DIVULGAREA SECRETULUI PROFESIONAL (ART. 227)

Informaţiile privind viaţa privată a unei persoane -care pot aduce prejudicii acesteia-, despre care s-a luat cunoştinţă în virtutea profesiei/funcţiei şi care trebuie păstrate confidenţiale, nu pot fi divulgate fără drept. În caz contrar, pedeapsa este închisoare de la trei luni la trei ani sau amendă.

Atenţie: Noul Cod Penal va intra în vigoare la 1 februarie 2014.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here