Legestart.ro are plăcerea de a vă invita la Închiderea anului fiscal 2016. Aspecte de actualitate privind contabilitatea şi impozitul pe profit al operatorilor economici, un eveniment organizat de World Trade Institute Bucharest (WTIB) în Bucureşti (13 decembrie, World Trade Center), în prezenţa lectorilor Georgeta Petre şi Cristian Rădulescu

Ce veţi afla?

 • Pregătirea închiderii exercițiului financiar 2016 potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare;
 • Noi reglementări în domeniul impozitului pe profit;
 • Aspecte fiscale privind închiderea exercițiului financiar al anului 2016; 

Pe lângă aceste subiecte de ultimă oră, dumneavoastră puteți solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, și alte subiecte specifice activității dumneavoastră și care se pot încadra în tematica generală.

Structura seminarului

I. Aspecte de actualitate privind contabilitatea operatorilor economici & închiderea exerciţiului financiar 2016 din punct de vedere contabil – dna Georgeta Petre

1. Prezentarea modificărilor și completărilor aduse legislației contabile în anul 2016;

2. Prezentarea prevederilor relevante pentru întocmirea situațiilor financiare anuale. Vor fi prezentate elementele de noutate referitoare la:

 • formatul situațiilor financiare anuale individuale;
 • criterii în funcție de care societățile întocmesc situații financiare anuale prescurtate sau dezvoltate;
 • auditul situațiilor financiare anuale și conținutul raportului de audit;

raportări contabile ce trebuie întocmite de către anumite categorii de entități;

 • informațiile ce trebuie prezentate de societăți în notele explicative.

 3. Prezentarea unor prevederi legale aplicabile entităților de interes public referitoare la:

 • informațiile nefinanciare ce trebuie prezentate;
 • auditul statutar, potrivit Regulamentului 527/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului European din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei .

4. Evaluarea pentru scopuri contabile și evaluarea pentru determinarea impozitelor și taxelor locale;

5. Inventarierea și evaluarea elementelor de activ, datorii și capitaluri proprii în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale individuale. Inventarierea și evaluarea elementelor extrabilantiere;

6. Prezentarea principalelor tratamente contabile prevăzute de Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014 care pot avea impact fiscal;

7. Analiza conturilor de capitaluri proprii în raport cu prevederile legale;

8.  Sesiune de întrebări și răspunsuri privind contabilitatea operatorilor economici.

II.  Noi reglementari în domeniul impozitului pe profit & închiderea exerciţiului financiar 2016 din punct de vedere fiscal – dl Cristian Radulescu

1. Tratamentul fiscal și evidențierea în contabilitate a operațiunilor referitoare la obligațiile fiscale ale agenților economici; Impozitul pe profit la închiderea exercițiului fiscal 2016

2. Principalele modificări în domeniul impozitului pe profit din 2016.

3. Impozitul pe profit în Noul Cod Fiscal:

 • includerea și excluderea anumitor categorii de contribuabili din sfera plătitorilor de impozit pe profit;
 • modificarea anului fiscal;
 • modificarea listei contribuabililor care aplică o cotă specială de impozit pe profit de 5%;
 • modificări la calculul rezultatului exercițiului în numeroase aspecte dintre care menționăm, fără a intra în amănunt: Regulile generale; Scutirile și deducerile; Veniturile; Cheltuielile; Rezervele și provizioanele; Dobânzile; Amortizările.
 • modificări aduse la plata și depunerea declarației de impozit pe profit;
 • modificări aduse impozitului pe dividendele plătite persoanelor juridice;
 • modificări la impozitarea veniturilor obținute de nerezidenți din proprietăți imobiliare.

4. Noi reglementări în domeniul impozitului pe profit – totul despre impozitul specific;

5. Sesiune de întrebări și răspunsuri privind impozitul pe profitul operatorilor economici.

Program: Marți, 13 decembrie, 13:00 – 20:00 

Persoanele interesate se pot înscrie prin completarea formularului disponibil pe pagina evenimentului. Taxa de instruire este de 850 de lei plus TVA, organizatorul acordând discount-uri în funcţie de numărul persoanelor înscrise.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here