Ordinul ANAF 2028 din 19 septembrie 2012 pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 693 din 9 octombrie 2012.

Prin actul normativ se prezintă forma adoptată a formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară, conform art. 156 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieşirea din Comunitate.

Formularul conţine instrucţiunile de completare şi este redactat în limbile română şi engleză.

Birourile vamale de frontieră au obligaţia de a pune formularul de declarare gratuit la dispoziţia persoanelor fizice, la solicitarea acestora.

Instituţia în a cărei sarcină revine tipărirea formularelor şi transmiterea lor la birourile vamale de frontieră sunt reprezentate de Direcţia economică, investiţii şi administrarea serviciilor din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor.

Actul legislativ intră în vigoare mâine, 12 septembrie 2012, respectiv 3 zile de la data publicării.

Ordinul acţionează ţinând cont de:

– dispoziţiile art. 156 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieşirea din Comunitate;

– concluziile Consiliului Uniunii Europene ca urmare a raportului de evaluare a implementării Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului privind controlul numerarului la intrarea sau ieşirea din Comunitate (document 17343/10 UD 331 EF 198 ECOFIN 807, Bruxelles, 2 decembrie 2010);

– Notificarea Comisiei Europene nr. DG TAXUD/B1/D/D (2012),

– în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu modificarile şi completările ulterioare.

Începând cu data intrării în vigoare a ordinului 2028/2012, se abrogă Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7.541/2007 privind stabilirea formularului utilizat pentru declararea numerarului la frontieră şi a instrucţiunilor de completare şi utilizare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 10 august 2007.

Consultă formularul ANAF! Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here