În Monitorul oficial nr. 798/2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1714 din 6 noiembrie 2012 pentru aprobarea procedurii de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale, precum şi a unor formulare. Conform art. 296^21 din Codul fiscal, sunt obligate să contribuie la sistemul asigurărilor sociale, următoarele persoane:

 – întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;

 – membrii întreprinderii familiale;

 – persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice;

 – persoanele care realizează venituri din profesii libere;

 – persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă.

Aceste persoane au obligația să contribuie la sistemul public de pensii numai dacă în aceeași perioadă nu sunt salariate, pensionate sau înscrise în alte sisteme sociale de pensii neintegrate sistemului public.

Ordinul analizat astăzi adoptă procedura pe care o va urma o persoană când se încadrează la categoriile amintite anterior, dar nu mai are obligația să contribuie la asigurările sociale.

De exemplu: Desfășor o activitate în mod independent ca PFA și în același timp desfășor și activitate salariată în baza unui contract de muncă. Pentru veniturile realizate ca PFA nu se datorează contribuție la asigurările sociale.

Astfel, pentru contractele existente anterior datei de 01.07.2012, preluate de ANAF sau pentru persoanele ce au început activitatea după această dată, când nu datorează contribuția la pensii au posibilitatea să solicite la ANAF încetarea obligației la plata contribuției sociale.

Solicitarea anulării obligației de plată se realizează de persoana interesată prin depunerea Formularului  601 “Cerere de încetare a obligației de plată a contribuției de asigurări sociale”.

Formularul se depune în 3 exemplare la organul fiscal ce are în administrare persoana fizică ce solicită anularea obligației de plată. Depunerea se poate realiza fie prin transmitere cu poșta fie la registratură.

Ordinul stabilește că în luna în care a fost depusă solicitarea se păstrează obligația persoanei fizice la plată contribuției la pensii, iar pentru aprobarea solicitării trebuie anexate documente justificative.

Ordinul enumeră și documentele considerate justificative, în funcție de calitatea solicitantului, dintre care amintim:

– copie de pe certificatul de radiere eliberat de oficiul registrului comerțului, când nu se continuă activitatea independentă;

– copie de pe formularul (070) “Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere”;

– copie de pe contractul individual de muncă sau adeverință eliberată de angajator, după caz;

– copie de pe ordinul de numire în funcție – în cazul în care persoana este funcționar public;

– copie de pe decizia de pensionare – în cazul unei persoane care are calitatea de pensionar.

Documentele se prezintă în copie și original.  Copia se certifică de organul fiscal “conform cu originalul”, iar originalul se restituie contribuabilului. În situația depunerii cererii prin poștă, documentele se vor anexa în copie legalizată.

Pentru cererile care au fost admise se emite o nouă decizie de impunere privind obligații de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale (formular 610), în care se stabilește contribuția la nivel “0” pentru lunile următoare din anul fiscal în curs celei în care contribuabilul a îndeplinit condiția de încetare a obligației de plată a contribuției de asigurări sociale.

3 COMENTARII

  1. Buna ziua
    Am o intrebare legata de declaratiile ce trebuiesc depuse la ANAF dupa ce am luat certificatul de inregistrare de la reg comertului .mentionez ca este societate cu raspundere limitata( SRL)
    Multumesc
    O zi buna

  2. Buna ziua.Sint pensionar si angajat la o firma privata si nu doresc sa mai platesc contributia de asigurari sociale la firma respectiva.Cum trebuie sa procedez?Este obligatoriu sa o platesc?Va multumesc.

  3. Buna ziua.Sunt pensionar militar, locuiesc in Buzau si sunt agent de paza la o firma cu sediul in Bucuresti.Cum trebuie sa procedez pentru exceptarea de la plata C A S ? Va multumesc anticipat .

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here