În Monitorul Oficial nr. 9 din 07.01.2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1994 din 27 Decembrie 2012 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit”.€

Începând cu anul 2013, marea majoritate a contribuabililor plătitori de impozit pe profit poate opta pentru declararea anuală a impozitului pe profit, cu efectuarea de plăți trimestriale anticipate egale, conform art. 34 alin. (2) din Codul fiscal.

Reținem că acest sistem este unul opțional, aplicabil de persoanele interesate. Opțiunea pentru sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit se efectuează la începutul anului fiscal până la data de 31 ianuarie inclusiv.

Actul normativ analizat astăzi reglementează  Formularului 012 „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit” prin care se comunică opțiunea către autoritățile fiscale.

* Cine poate aplica sistemul ?

Sistemul poate fi aplicat de societățile comerciale române, indiferent de forma de organizare și de forma de proprietate.

* Cum funcționează sistemul ?

Opțiunea efectuată este obligatorie pentru cel puțin 2 ani fiscali consecutivi. Ieșirea din sistemul anual de declarare și plată a impozitului se efectuează la începutul anului fiscal pentru care se solicită aplicarea prevederii de revenire la sistemul obișnuit.

Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, determină plățile anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele prețurilor de consum.

* Cum se efectuează plata impozitului?

Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, determină plățile anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent.

Suma este actualizată cu indicele prețurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului inițial al anului pentru care se efectuează plățile anticipate, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata.

Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plățile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat conform declarației privind impozitul pe profit.

* Cine nu poate opta pentru sitemul de plăți anticipate?

Nu pot aplica sistemul plăților anticipate:

 – organizațiile non-profit ce au obligația de a declara și plăti impozitul pe profit, anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor ;

– contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor și a plantelor tehnice, pomicultură și viticultură, creşterea cartofului, au obligația de a declara și plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor;

– contribuabilii prevăzuți la art. 13 lit. c) – e) din Codul fiscal (persoane juridice străine ce dețin proprietăți imobiliare în România sau participații la capitalul social al persoanelor juridice române, asocierile fără personalitate juridică).

* Cine nu mai poate aplica sistemul plăților anticipate?

Nu se aplică sistemul nici de către contribuabilii, care, în anul precedent, se aflau în una dintre următoarele situații:

– nou-înființați;

– înregistrează pierdere fiscală la sfârșitul anului fiscal precedent;

– s-au aflat în inactivitate temporară;

– au fost plătitori de impozit pe veniturile micro-întreprinderilor, în anul pentru care se datorează impozitul pe profit aplică sistemul de declarare normal.

* De reținut!

Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată anticipată care, în primul an al perioadei de 2 ani înregistrează pierdere fiscala, efectuează plăți anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plată anticipată.

Definitivarea și calculul final al impozitului pe profit se efectuează prin depunerea declarației anuale de impozit pe profit 101 până pe data de 25 Martie a anului următor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here