Comisia Europeană a propus recent un proiect de directivă privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice, însoţit de o comunicare în care își expune viziunea pentru digitalizarea completă a procesului de achiziţii publice, aşa-numitele „achiziţii publice electronice de la un capăt la altul”.

Facturarea electronică este un pas important către o administraţie publică informatizată (e-guvernare) în Europa — una dintre priorităţile Agendei digitale — şi oferă posibilitatea de a înregistra importante beneficii pe plan economic şi ecologic. Comisia estimează că adoptarea facturării electronice în sectorul achiziţiilor publice din întreaga UE ar putea genera economii de până la 2,3 miliarde euro.
Comisarul pentru piaţa internă şi servicii, Michel Barnier, a declarat: Asigurarea unor administraţii publice moderne şi eficiente în UE reprezintă o prioritate pentru Comisia Europeană. Trecerea la achiziţiile publice electronice, în special la facturarea electronică, poate să genereze economii semnificative şi să faciliteze activitatea atât pentru guverne, cât şi pentru mii de întreprinderi care îşi desfășoară activitatea în cadrul pieţei interne. Trecerea de la documentele pe hârtie la facturarea complet automatizată poate reduce costurile primirii unei facturi de la 30-50 de euro la 1 euro. Aceste economii sunt binevenite şi utile în actualul climat economic. Întrucât sectorul public realizează cele mai multe cheltuieli în UE, acesta trebuie să îndeplinească un rol de conducere în stimularea adoptării acestui nou sistem.

ELEMENTE-CHEIE ALE INIŢIATIVELOR

Facturarea electronică
Proiectul de directivă privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice propune instituirea unui standard european de facturare electronică, care se speră că va îmbunătăţi interoperabilitatea între diferite sisteme de facturare electronică, în principal cele naţionale.
Scopul său este de a elimina incertitudinea juridică, complexitatea excesivă şi costurile de funcţionare suplimentare pentru operatorii economici care în prezent trebuie să utilizeze diferite facturi electronice în statele membre. Acest act legislativ va contribui, de asemenea, la stimularea adoptării facturării electronice în Europa, care rămâne la un nivel foarte scăzut, reprezentând numai 4-15 % dintre toate facturile transmise.

“Achiziţii publice de la un capăt la altul”
Comunicarea privind achiziţiile publice electronice de la un capăt la altul înscrie proiectul de directivă privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice într-un context mai larg şi prezintă viziunea Comisiei privind digitalizarea procesului de achiziţii publice.

Documentul identifică situaţia actuală în ceea ce privește punerea în aplicare a serviciilor de achiziţii publice electronice şi de facturare electronică în întreaga UE şi stabileşte domeniile în care este necesar să se ia măsuri pentru a realiza tranziţia către achiziţiile publice electronice de la un capăt la altul:

• transformarea facturării electronice în regulă, mai degrabă decât excepţie în domeniul achiziţiilor publice;
• impulsionarea activităţii de standardizare;
• elaborarea de strategii naţionale pentru achiziţii publice electronice de la un capăt la altul;
• realizarea de schimburi de bune practici.
Comunicarea va servi ca bază pentru eventuale iniţiative viitoare privind alte activităţi de digitalizare a procesului de achiziţii publice.

CONTEXT

Agenda digitală pentru Europa, unul dintre pilonii Strategiei UE 2020, identifică e-guvernarea şi piaţa unică digitală ca elemente esenţiale ale unei economii moderne şi competitive a UE. În acest cadru, Comisia a depus eforturi semnificative pentru a digitaliza achiziţiile publice în UE.

La sfârşitul anului 2011, ca parte a procesului de modernizare a cadrului juridic privind achiziţiile publice, Comisia a propus ca etapele procedurii, notificarea electronică, accesul electronic la documentele de achiziţii şi depunerea electronică, să devină obligatorii pe teritoriul UE. Negocierile privind această revizuire a normelor privind achiziţiile publice sunt în curs de finalizare.

În aprilie 2012, această propunere a fost urmată de comunicarea intitulată „O strategie pentru achiziţiile publice electronice”, care stabileşte o strategie pentru tranziţia la achiziţiile publice electronice. În 2010, Comisia a publicat o comunicare intitulată „Cum poate Europa să profite din plin de avantajele facturării electronice”, în care a invitat statele membre să adopte facturarea electronică şi să rezolve problemele care rezultă din lipsa de interoperabilitate între sistemele de facturare electronică existente. Comunicarea a propus ca „până în 2020, facturarea electronică să devină metoda predominantă de facturare”.

În 2012, Consiliul European a solicitat măsuri pentru a promova facturarea electronică, iar Parlamentul European a solicitat ca aceasta să devină obligatorie în achiziţiile publice până în 2016. Ca rezultat al acestor solicitări şi având în vedere avantajele generate, în octombrie 2012, Actul privind piaţa unică II a identificat o propunere privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice ca fiind una dintre cele douăsprezece acţiuni-cheie.


Gestionarea achiziţiilor publice este de primă importanţă în contextul actual de consolidare bugetară. Întrucât cheltuielile publice pentru bunuri, lucrări şi servicii reprezintă 19% din PIB-ul UE, gestionarea lor cât mai eficientă poate contribui în mod semnificativ la îmbunătăţirea generală a eficienţei cheltuielilor publice. O administraţie publică eficientă este un element esenţial al competitivităţii economiei UE. Modernizarea administraţiei publice a fost identificată ca fiind una dintre cele cinci priorităţi ale analizei anuale a creşterii efectuate de Comisie în 2012 şi în 2013. Reforma achiziţiilor publice, digitalizarea administraţiei publice, reducerea sarcinii administrative şi creşterea transparenţei sunt toate elemente de creştere.
Tranziţia la achiziţiile publice electronice de la un capăt la altul poate genera toate aceste avantaje şi multe altele: aceasta poate avea ca rezultat economii semnificative şi simplificarea pentru actorii de pe piaţă, poate facilita inovarea şi poate iniţia o regândire structurală a anumitor sectoare ale administraţiei publice. De asemenea, poate facilita participarea IMM-urilor la achiziţiile publice prin reducerea sarcinii administrative, prin creşterea gradului de transparenţă cu privire la oportunităţile de afaceri şi prin reducerea costurilor de participare.

ETAPELE URMĂTOARE

Propunerea Comisiei privind facturarea electronică va fi transmisă Consiliului de Miniştri şi Parlamentului European în vederea adoptării.

CADRUL JURIDIC ROMÂNESC

Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006, publicată în Monitorul oficial nr. 418/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here