Legea registrului comerţului nr.26/1990, republicată în temeiul Legii nr. 28/1998, cu modificările şi completările ulterioare defineşte emblema ca fiind  semnul sau denumirea care deosebeşte un comerciant de un altul de acelaşi gen.

La fel ca şi în cazul firmelor, emblemele vor fi scrise în primul rând în limba română, iar dreptul de folosinţă exclusivă asupra emblemei se dobândeşte prin înscrierea acestia în registrul comerţului.

Orice emblemă va trebui să se deosebească de emblemele înscrise în acelaşi registru al comerţului, pentru acelaşi fel de comerţ, precum şi de emblemele altor comercianţi de pe piaţa unde comerciantul îşi desfăşoară activitatea.

Emblemele vor putea fi folosite pe panouri de reclamă oriunde ar fi aşezate, pe facturi, scrisori, note de comandă, tarife, prospecte, afişe, publicaţii şi în orice alt mod, numai dacă vor fi însoţite în mod vizibil de firma comerciantului.

Dacă emblema cuprinde o denumire, firma va fi scrisă cu litere având mărimea de cel puţin jumătate din cea a literelor cu care este scrisă emblema.

Verificarea disponibilităţii emblemei se face de către oficiul registrului comerţului înainte de întocmirea actelor constitutive sau, după caz, de modificare a firmei sau a emblemei.

Emblemele radiate din registrul comerţului sunt indisponibile pentru o perioadă de 2 ani de la data radierii, cu excepţia dobânditorului cu orice titlu al unui fond de comerţ.

numai dacă vor fi însoţite în mod vizibil de firma comerciantului.

Dacă emblema cuprinde o denumire, va fi scrisă cu litere având mărimea cel puţin dublă faţă de cea a literelor cu care este scrisă firma.

Norma metodologică aprobată prin ordinul ministrului justiţiei nr.2594/2008 privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor precizează faptul că înstrăinarea emblemei se face şi separat de fondul de comerţ.

Transmiterea emblemei înregistrate sau rezervate este permisă între persoanele juridice participante la fuziune sau la divizare, fără să existe obligativitatea verificării disponibilităţii ori rezervării acesteia.

În vederea rezervării, emblema va fi supusă verificării, procedură prin care se determină dacă elementele componente ale emblemei sunt distinctive faţă de emblemele înregistrate sau rezervate în vederea înregistrării în registrul comerţului, pe teritoriul judeţului unde se află sau se va afla sediul social al firmei. În acest sens, Normele prevăd că nu constituie elemente de distinctivitate:

– utilizarea unor culori diferite, dacă elementele grafice sunt identice sau asemănătoare;

– folosirea unui chenar de formă diferită faţă de a celui utilizat de altă emblemă similară înregistrată în registrul comerţului sau rezervată în vederea înregistrării;

– adăugarea sau eliminarea unor elemente, dacă nu sunt de natură să conducă la diferenţierea certă a emblemelor supuse comparaţiei;

– folosirea unor prescurtări ale cuvintelor care intră în componenţa unei embleme înregistrate sau rezervate, în cazul în care componenta grafică rămâne neschimbată.

De la aceste condiţii limitative nu se poate deroga chiar dacă există acordul scris dat de comerciantul persoană fizică sau persoană juridică având emblema înregistrată în registrul comerţului, pentru utilizarea unei embleme identice de către un terţ.

Nu pot fi înregistrate ca embleme, fără autorizarea organelor competente, denumiri şi reprezentări figurative care cuprind reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, embleme de stat, sigilii oficiale, blazoane ori altele asemenea.

Evidenţa emblemelor este ţinută de ORCT în catalogul acestora.

Verificarea distinctivităţii şi disponibilităţii emblemei se efectuează la solicitarea comerciantului, pe bază de cerere în care va face o scurtă descriere a elementelor acesteia (conţinut, elemente grafice, formă, culoare etc.) şi la care anexează macheta emblemei în 3 exemplare destinate aplicării pe dovada eliberată deponentului şi pe cererea de rezervare, respectiv arhivării în catalogul emblemelor. Pentru operaţiunile de verificare a disponibilităţii emblemei, solicitantul este obligat la plata taxelor legale.

Comerciantului i se eliberează, sub semnătură, dovada privind disponibilitatea şi rezervarea emblemei, semnată de directorul ORCT sau de persoana împuternicită de acesta. Dovada eliberată este valabilă pentru o perioadă de 3 luni de la data rezervării şi poate fi prelungită succesiv, la cererea solicitantului, formulată înainte de expirarea duratei, cu plata taxelor şi tarifelor corespunzătoare.

ORCT refuză rezervarea unei embleme care, fără a introduce elemente de deosebire, poate produce confuzie cu alte embleme înregistrate sau rezervate în vederea înregistrării.

La cererea de înregistrare a emblemei se ataşează 3 exemplare ale acesteia, destinate aplicării pe cele două exemplare ale încheierii judecătorului-delegat (acela care se comunică solicitantului şi acela care se depune în dosarul comerciantului), respectiv arhivării în catalogul emblemelor.

Dispoziţiile Normei metodologice se aplică în mod corespunzător în cazul modificării actelor constitutive prin care se modifică şi emblema.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here