Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile legii nr. 544/2001, informaţii de interes public.

Vă vom prezenta în acest articol câteva informaţii folositoare referitoare la acest aspect.

Ce este o autoritate sau instituţie publică?

Potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, „prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate sau instituţie publică, precum şi orice regie autonomă care utilizează resurse financiare publice şi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, potrivit Constituţiei”.

Despre informaţia de interes public

Informaţia de interes public este orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Potrivit legii, fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

f) programele şi strategiile proprii;

 g) lista cuprinzând documentele de interes public;

 h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

 i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde aceste informaţii prevăzute mai sus.

De asemenea, autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a.

Informaţiile de interes public se vor afişa la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori se vor publica în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi pe pagina de Internet proprie. De asemenea, acestea pot fi  consultate la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop.

Potrivit Legii nr. 544/2001, autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

 Informaţiile solicitate în scris

Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;

b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;

c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Conform Legii nr. 544/2011, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării.

Dacă durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

Informaţiile de interes public se pot obţine şi în format electronic, dacă sunt întrunite condiţiile necesare.

Informaţiile solicitate verbal

Potrivit prezentei legi, pentru informaţiile solicitate verbal, funcţionarii din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice au obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public. Informaţiile solicitate pot fi frnizate pe loc.

Dacă informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informaţia de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute mai sus.

Informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.

Cetăţenii NU au acces la următoarele informaţii:

– informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;

– informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

– informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;

– informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

– informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;

–  informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;

– informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tineri.

Conform Legii nr.544/2001, informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituţie publică nu pot fi incluse în categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public. De asemenea, informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice.

În acelaşi timp, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr.544/2001.

Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

Sursa: Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial

2 COMENTARII

  1. Slab articol. Lipseste prevederea cea mai importanta – cea de la Art 31 din Constitutie.
    De asemenea, uitati sa mentionati faptul ca persoanele (multe) carora le e trantita usa in nas sau le sunt comunicate informatii aiurea se pot adresa instantei, precum si termenul in care pot face asta.
    E ca si cum v-ar fi platit o institutie publica sa bagati informatii incomplete, pentru a induce in eroare cetatenii…

    • Buna ziua,

      Ne cerem scuze daca informatiile sunt incomplete din punctul dumneavoastra de vedere, desigur ca pe orice subiecte exista foarte multe aspecte care pot fi precizate iar intr-un articol online este posibil sa nu fie incluse intotdeauna absolut toate datele, insa aceasta omisiune nu este facuta cu rea intentie. Tinand cont de faptul ca articolul in cauza a fost publicat acum 5 ani, in 2012, vom face o reactualizare pe subiect in care sa includem si aspectele mentionate. In ceea ce priveste acuzatiile dumneavoastra, acestea sunt total nefondate si se poate considera ca aduc un prejudiciu de imagine – site-ul Legestart.ro nu este platit de absolut nicio instituie publica si nu este scopul nostru sa inducem in eroare cetatenii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here