În cadrul webinarului „Modificări legislative în domeniul Codului Fiscal” în care s-a vorbit despre impozitul pe profit, utilizatorii au avut ocazia să pună întrebări lectorului.

Webinarul „Modificări legislative în domeniul Codului Fiscal” – Despre impozitul pe profit a fost susţinut de Ioana Roxana Ionescu, Expert, Direcţia Legislaţie Impozite Directe, Ministerul Finanţelor Publice.

Iată o întrebare a unuia dintre utilizatorii noştri:

Pentru părţile sociale deţinute în societăţi, necotate, şi pentru care se înregistrează ajustări pentru depreciere la data bilanţului, cheltuiala este deductibilă fiscal? Eugenia Ion

Răspunsul specialistului:

Potrivit reglementărilor contabile, titlurile de participare pe termen scurt, admise la tranzacţionare (cotate) pe o piaţă reglementată la sfârşitul exerciţiului financiar, se evaluează la valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare, cu recunoaşterea în contabilitate a diferenţelor înregistrate.

Începând cu data de 01.01.2012, potrivit prevederilor pct. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 50/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, dat în aplicarea art. 19 alin. (1) din Codul fiscal, veniturile şi cheltuielile rezultate din evaluarea titlurilor de participare, efectuate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, sunt luate în calcul la determinarea profitului impozabil. În valoarea fiscală a titlurilor de participare se includ şi evaluările efectuate potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

La scoaterea din gestiune a titlurilor de participare se poate utiliza una dintre metodele folosite pentru scoaterea din evidenţă a stocurilor.

În acest caz, veniturile şi cheltuielile rezultate din evaluarea titlurilor de participare sunt deductibile/impozabile la determinarea profitului impozabil.

Potrivit reglementărilor contabile, titlurile de participare pe termen scurt necotate pe o piaţă reglementată la sfârşitul excerciţiului financiar se evaluează la închiderea exerciţiului financiar, potrivit reglementărilor contabile, la costul istoric, mai puţin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare. Plusurile de valoare constatate pentru acestea nu se înregistrează.

Începând cu data de 01.01.2012, potrivit prevederilor punctului 23 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 50/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, dat în aplicarea art. 21 alin. (1) din Codul fiscal, sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri impozabile şi următoarele: (…)

i) cheltuielile rezultate din deprecierea titlurilor de participare, înregistrată potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

În acest caz, cheltuielile rezultate din deprecierea titlurilor de participare reprezintă cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.

Potrivit reglementărilor contabile, titlurile de participare pe termen lung se evaluează la închiderea exerciţiului financiar, potrivit reglementărilor contabile, la costul istoric, mai puţin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare. Plusurile de valoare constatate pentru acestea nu se înregistrează.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here