Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali a modificat Normele privind realizarea de expertize fiscale la solicitarea instanţelor judecătoreşti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale sau a altor părţi interesate, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 13/2008.

Modificarea Normelor a fost aprobată prin Hotărârea Camerei Consultanţilor fiscali nr. 13/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 715 din 11 octombrie a.c.

Normele stabilesc cadrul profesional de efectuare a expertizei fiscale referitoare la obligaţiile persoanelor fizice sau juridice prevăzute de Codul fiscal, a respectării legalităţii procedurilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală, precum şi a altor drepturi şi obligaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile sau alte venituri fiscale ale bugetului general consolidat al statului.

De utilitate practică nemijlocită în cazul în cazul în care aveţi nevoie de de o expertiză fiscală . într-una din situaţiile menţionate în preambul, Normele dau precizările necesare, raportate la actele normative de bază actualizate, privind:

Persoanele autorizate – consultanţi fiscali care sunt membri activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali. Expertizele fiscale judiciare pot fi efectuate doar de către persoanele fizice consultanţi fiscali, iar cele extrajudiciare, şi de către societăţile comerciale de consultanţă fiscală.

Clasificarea expertizelor fiscale:  judiciare (mijloace de probă în justiţie, având ca scop principal atât stabilirea adevărului, cât şi soluţionarea justă a cauzelor aflate în faza de cercetare sau de judecată) şi  extrajudiciare (solicitate unui consultant fiscal de către orice persoană interesată în vederea stabilirii realităţii şi legalităţii obligaţiilor de natură fiscală).

Reglementarea expertizei fiscale judiciare şi extrajudiciare – aspecte de drept material, procesual şi aspecte de conduită profesională.

Reglementarea procedurală potrivit prevederilor din Codul de procedură civilă, Codul de procedură penală, Codul de procedură şi dinn Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Procedura expertizei dispuse în cauze de natură civilă, cu aplicaţii normative la prevederile din Codul de procedură civilă: numirea expertului sau a experţilor de către instanţă, obiectul expertizei fiscale, încheierea de numire şi plata experţilor, recuzarea experţilor şi motivele de recuzare, refuzul expertului de a primi lucrarea, nedepunerea în termenul fixat sau refuzul de a da lămuririle cerute de instanţă, termenul de depunere a expertizei la instanţă, raportul de expertiză cu mai mulţi experţi care au opinii separate, solicitarea de expertiză contrarie şi a suplimentului de expertiză, onorariul definitiv în expertizele judiciare.

Procedura expertizei dispuse în cauze de natură penală

Organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară prevăzută în Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul căreia Normele preiau reguli şi proceduri ce trebuie avute în vedere de către consultanţii fiscali în efectuarea expertizelor fiscale.

Efectuarea expertizei fiscale judiciare: acceptarea expertizei, programarea lucrărilor,  documentarea expertizei fiscale judiciare şi extrajudiciare, examinarea materialului documentar   aflat la dosarul cauzei şi a  documentelor, a oricăror înscrisuri sau altor probe aflate în posesia părţilor sau a terţelor persoane, concluziile consultantului fiscal (care, atenţie, nu sunt obligatorii pentru organele judiciarer), redactarea raportului de expertiză,  obiecţiile la raportul de expertiză, suplimentul la raportul de expertiză şi lămuririle suplimentare.

Normele fac precizarea că nerespectarea de către consultanţii fiscali a normelor şi procedurilor privind efectuarea expertizei fiscale constituie abatere disciplinară şi atrage aplicarea sancţiunilor prevăzute de Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here