Precizările de mai jos privind calcularea indemnizaţiei de şomaj sunt de reţinut prin raportarea la obligaţiile angajatorilor privind contribuţia asiguratorie pentru muncă. Semnalările au ca bază modificările şi completările aduse prin HG nr. 80/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 224/2018, la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002. 

Cum se calculează indemnizaţia de şomaj?

Regula generală, prevăzută de lege este aceea că indemnizaţia de şomaj se acordă în mod diferențiat, în funcție de stagiul de cotizare, fiind constituită astfel :

a) 75% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an;

b) în completare, o sumă calculată prin aplicarea, asupra mediei veniturilor care constituie baza de calcul al indemnizației de șomaj pe ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare.

Prin modificările aduse de HG nr. 80/2018, Normele prevăd:

– Veniturile care constituie baza de calcul al indemnizației de șomaj sunt veniturile care constituie baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă.

– Baza de calcul al indemnizației și baza lunară de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă, pentru fiecare lună din ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiu de cotizare, sunt cele din Declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.

Declaraţia pe formularul 112 este pusă la dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, pe cale electronică, din sistemul informatic al MFP.

– Pentru persoanele asigurate facultativ în baza unui contract de asigurare pentru șomaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare, se va avea în vedere venitul lunar declarat în contractul de asigurare pentru șomaj la care aceste persoane s-au asigurat, potrivit legii, și la care s-a calculat și s-a plătit contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

• Cota procentuală diferențiată în funcție de stagiul de cotizare se aplică asupra mediei veniturilor care constituie baza de calcul al indemnizației de șomaj pe ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiu de cotizare.

• Contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj este în cotă de 20%, egală cu cota prevăzută la art. 2206 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, care revine bugetului asigurărilor pentru șomaj din cota contribuției asiguratorie pentru muncă.

– Pentru persoanele fizice care au realizat venituri de natură profesională pentru care s-a datorat și s-a plătit contribuția individuală de asigurări pentru șomaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea cotei procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare, se vor avea în vedere veniturile determinate prin aplicarea – asupra veniturilor realizate de persoanele asigurate obligatoriu pentru activitățile desfășurate pe baza contractelor de drepturi de autor și drepturi conexe și/sau pe baza contractelor/convențiilor încheiate potrivit Codului civil – a unui coeficient rezultat ca raport între cota de contribuție individuală de asigurări pentru șomaj și cota de contribuție datorată la bugetul asigurărilor pentru șomaj potrivit legii, de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru șomaj.

– În situația consilierilor locali, județeni sau ai municipiului București, care realizează venituri reprezentând indemnizație de ședință, în condițiile în care aceste persoane nu au calitatea de pensionar, perioada reprezentând luna în care se realizează astfel de venituri constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj. 

Cererea pentru 30% din indemnizaţia de şomaj

Legea dispune, prin art. 72, că persoanele cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizația de șomaj și care se angajează cu normă întreagă, conform prevederilor legale în vigoare, și, ca urmare a angajării, le încetează plata indemnizației de șomaj, beneficiază, din momentul angajării până la sfârșitul perioadei pentru care erau îndreptățite să primească indemnizația de șomaj, de o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizației de șomaj, stabilită și, după caz, reactualizată.

Drepturile se acordă numai dacă persoanele îndreptățite vor depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă, unde se află în evidență, în termen de maximum 60 de zile de la data încetării dreptului la indemnizație de șomaj ca urmare a angajării, următoarele documente:

  • cerere;
  • actul în baza căruia au fost încadrate în muncă, în copie;
  • document emis de angajator, din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă.

Prin completările aduse la Norme sunt introduse unele facilităţi privind depunerea cererii:

  • în situația în care documentele transmise în termen, nu sunt lizibile sau persoana nu a transmis toate documentele, agenția pentru ocuparea forței de muncă solicită persoanei redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.
  • în situația în care persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile sau nu transmite documentele care lipsesc în termenul de 5 zile, aceasta poate solicita acordarea drepturilor prin depunerea unei noi cereri însoțite de toate documentele, în termenul de decădere din drepturi de 60 de zile de la data încetării dreptului la indemnizație de șomaj ca urmare a angajării.

Ai nevoie de Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here