În Monitorul Oficial Partea I nr. 631 din 03/09/2012 au fost publicate Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor.

Actul normativ a intrat în vigoare ieri, 3 septembrie.

Prezentele norme stabilesc condiţiile şi documentele în baza cărora Comisia de Supraveghere a Asigurărilor acordă asigurătorilor autorizaţia de desfăşurare a activităţii de asigurare şi aprobă acţionarii fondatori, acţionarii semnificativi direcţi şi/sau indirecţi, potenţialii achizitori şi persoanele semnificative ale asigurătorilor.

Potrivit actului normativ, procesul de autorizare a asigurătorilor de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cuprinde două etape, şi anume avizarea prealabilă în vederea înregistrării ca asigurător la oficiul registrului comerţului şi autorizarea funcţionării ca asigurător.

Informaţii privind autorizarea asigurătorilor

Conform normelor CSA, denumirea unui asigurător trebuie să conţină sintagmele “asigurări”, “asigurări-reasigurări”, după caz, sau derivate ale acestora, în limba română ori într-o limbă de largă circulaţie.

În ceea ce priveşte obiectul de activitate al asigurătorilor, acesta trebuie să fie unic, iar asigurătorul să exercite exclusiv activitate de asigurare conform prevederilor art. 2 lit. A pct. 1 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit actului normativ.

O altă condiţie pentru desfăşurarea activităţii de asigurare este aceea ca, din studiul de fezabilitate, să rezulte că resursele financiare ale asigurătorului sunt suficiente şi în conformitate cu profilul de risc şi toleranţa la risc stabilite de acesta.

Totodată, capitalul social vărsat, reprezentând o sumă cel puţin egală cu fondul de siguranţă, trebuie să fie depus în contul unei bănci autorizate din România.

Conducerea executivă a asigurătorului trebuie să fie asigurată de minimum două persoane, în cazul societăţilor administrate în sistem unitar, sau de minimum 3 persoane, în cazul societăţilor administrate în sistem dualist, cu atribuţii decizionale, răspunzătoare pentru societate, ale căror semnături sunt opozabile terţilor, se mai arată în Normele CSA.

În acelaşi timp, actul normativ mai specifică faptul că sumele reprezentând taxa de autorizare vor fi virate de asigurători în contul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, iar prin plata taxei asigurătorul va primi autorizaţia de a practica doar o anumită clasă de asigurare.

Asigurătorul trebuie să achite 40% din valoarea taxei iniţiale, pentru fiecare clasă de asigurare suplimentară.

Ce informaţii mai conţine actul normativ?

În cuprinsul Normelor veţi mai găsi informaţii cu privire la obţinerea avizului prealabil necesar înregistrării ca asigurător, obţinerea autorizaţiei de funcţionare ca asigurător, funcţionarea asigurătorului, precum şi alte dispoziţii.

Normelor le sunt ataşate 7 anexe, utile asigurătorilor.

Citeşte textul integral al Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor! Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here