Când încheiaţi o asigurare de viaţă, asiguratorii sunt obligaţi să vă furnizeze o serie de informaţii, conform Normelor aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.23/2009, cu completările ulterioare. Recent, reglementările au fost modificate prin Ordinul nr.1/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 26 din 12 ianuarie a.c.

Date fiind aceste modificări, reţinem atenţia asupra informaţiilor pe care asigurătorii care practică asigurări de viaţă şi/sau asigurări de accidente şi boală şi/sau asigurări de sănătate din categoria asigurărilor generale trebuie să le furnizeze clienţilor. Astfel, înainte de încheierea unui contract de asigurare de viaţă, asigurătorii sunt obligaţi să realizeze analiza nevoilor financiare ale clientului, pe baza căreia vor recomanda ulterior o soluţie financiară acestuia. Soluţia financiară propusă este doar o recomandare a asigurătorului.

Analiza nevoilor se va face pe baza “Formularului de analiză a nevoilor clienţilor”, în cadrul primelor întâlniri cu clientul, înainte de a i se propune acestuia o soluţie financiară. Formularul se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de ambele părţi, iar un exemplar se înmânează   clientului, celălalt rămânând la asigurător. Dacă clientul nu doreşte să furnizeze anumite informaţii, el va trebui să certifice acest lucru sub semnătură.

Prin Formularul de analiză a nevoilor clienţilor trebuie evaluate cel puţin următoarele informaţii minimale:

datele personale ale clienţilor şi datele despre situaţia familială, relevante pentru identificarea nevoilor (nume, prenume, adresă de corespondenţă, adresă de e-mail, număr de telefon, profesie, stare civilă, date despre soţ/soţie şi copii);

date despre situaţia financiară prezentă a clienţilor (venituri, cheltuieli, venit disponibil);

obiectivele financiare pe termen lung ale clienţilor şi prioritizarea lor.

În cazul în care poliţa oferită este o poliţă unit-linked sau index-linked, în vederea evitării asumării prin contractul de asigurare a unui risc mai mare decât toleranţa clientului, în Formularul de analiză a nevoilor clienţilor se include o secţiune aparte, de determinare a profilului de risc al clientului, pe baza căruia să se facă recomandarea unui tip de contract de asigurare şi fond de investiţii potrivite profilului de risc rezultat.

Înainte de încheierea unui contract de asigurare de viaţă, în momentul prezentării unui fond de investiţii asociat unei poliţe de asigurare de tip unit-linked, clientului îi va fi înmânat prospectul fondului de investiţii în care vor fi investite primele de asigurare. În Norme sunt menţionate informaţile minimale pe care trebuie să le conţină prospectul.

Pentru ca asiguratul să aibă o imagine clară şi completă asupra contractului de asigurare, înainte de încheierea unui contract de asigurare de viaţă asigurătorul trebuie să prezinte o proiecţie (evoluţia detaliată a contractului), care se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de ambele părţi, iar un exemplar va fi înmânat clientului, celălalt rămânând la asigurător. Conţinutul minimal al proiecţiei este, de asemenea, detaliat în Norme.

Potrivit completărilor aduse la Norme, prevederile de mai sus nu se aplică contractelor de asigurare de viaţă care sunt complementare la produsele furnizate de instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare care acţionează într-o piaţă reglementată şi nici contractelor de asigurare de grup (nominale sau nenominale).

*

Cadrul legal îl constituie Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here