O lege recentă aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 9/2013 care a fost emisă pentru a amâna termenul de aplicare prevăzut la Art. V din O.U.G. nr. 7/2011 dată pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

Legea de aprobare, cu nr. 151/2013, a fost publicată în Monitorul oficial nr. 254 din 8 mai 2013.

Vă propunem să descâlcim aceste trimiteri la trimiteri, folosind acest prilej şi pentru a reaminti alte prevederi de interes.


Deci, ordonanţa nr. 9/2013, publicată în M.Of. nr. 57 din 25 ianuarie a.c. (şi intrată în vigoare la 28 ianuarie a.c.), stabilea prorogarea  termenului prevăzut la Art. V din O.U.G. nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
Articolul V în cauză, în vigoare de la 11 februarie 2011 – data publicării ordonanţei de urgenţă nr. 7/2011 în M.Of. nr. 111/2011 – se referea la condiţiile pentru “menţinerea în funcţie a arhitecţilor-şefi care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 361 din Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, este condiţionată de absolvirea de către aceştia a masteratelor sau studiilor postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, pentru categoriile prevăzute la art. 361 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a cursurilor de formare profesională continuă de specialitate organizate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, pentru categoriile prevăzute la art. 361 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare”. Astfel, termenul iniţial era de doi ani de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă, urmând să expire, deci, în februarie anul acesta.
O.G. nr. 9/2013 prelungeşte termenul până la data de 31 decembrie 2015.
Articolul 361, la care se face trimitere, prevede că funcţia de arhitect-şef este ocupată, în condiţiile legii, de un funcţionar public, specialist atestat de Registrul urbaniştilor din România, având formaţia profesională după cum urmează:
a) de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist, absolvent de masterat, la nivelul judeţelor, municipiilor reşedinţă de judeţ, municipiului Bucureşti şi sectoarelor municipiului Bucureşti;
b) de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist absolvent cu licenţă şi master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, la nivelul municipiilor;
c) de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist ori de inginer urbanist şi inginer în domeniul construcţiilor absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, la nivelul oraşelor;
d) cel puţin de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, inginer sau subinginer în domeniul construcţiilor, având cursuri de formare profesională în domeniul urbanismului şi autorizării construcţiilor, la nivelul comunelor.
Dacă discuţia despre acest termen priveşte – mai mult sau mai puţin – autorităţile publice şi pe cei în cauză, în schimb credem că merită rememorate următoarele trei articole din O.U.G. nr. 7/2011, ca fiind de interes mai larg.
Astfel, Art. VI a prevăzut că “în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă, autorităţile administraţiei publice locale (reamintim că O.U.G. nr. 7/2011 a intrat în vigoare la 11 februarie 2011), cu sprijinul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism prevăzute la art. 37 din Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, vor identifica zonele pentru care vor fi elaborate planuri urbanistice zonale potrivit legii, în raport cu strategia de dezvoltare şi planurile de investiţii.”
În continuare, prin Art. VII se precizează că pentru municipiile de rang 0 şi 1, elaborarea strategiilor de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană este obligatorie în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă, iar pentru cele de rang 2 şi 3 este opţională.
Ultimul articol din ordonanţa de urgenţă, Art. VIII, prevede că dispoziţiile art. I pct. 35, referitoare la art. 561 din Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

p1
Sursa foto: Lege5.ro

Reamintim şi prevederile acestui articol 561 din lege care dispune că “nu pot fi iniţiate şi aprobate documentaţii de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcţii edificate fără autorizaţie de construire sau care nu respectă prevederile autorizaţiei de construire.”

Un articol (562) în continuarea acestuia, introdus în Legea urbanismului tot prin O.U.G. nr. 7/2011, stabileşte că anularea hotărârilor de aprobare a documentaţiilor de urbanism emise cu încălcarea prevederilor legale se cere, în condiţiile legii, de prefect, în urma controlului de legalitate sau la sesizarea inspectorului general al Inspectoratului de Stat în Construcţii, a arhitectului-şef al judeţului sau a autorităţilor centrale de specialitate, în termenele prevăzute de lege.

Actele normative menţionate în articol pot fi consultate integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI.

1 COMENTARIU

  1. Sunt architect la o primarie de municipiu. Acum cativa ani a fost numit ‘architect sef” un inginer (pile, politic…). Am crezut ca “POATE” nu este o varianta rea…. Chiar am sperat…. Insa am constatat ca este un adevarat dezastru profesional… Din 5 propozitii, 1 este o aberatie arhitecturala… A mai adus pe cineva tot asa de “priceput” ….Am fost sa informez conducerea despre lipsa de profesionalism si de defavoarea pe care o face orasului acest mod de abordare. A doua zi am fost apostrofati de conducere in mod “profesional” cu replica:”daca nu va potoliti si va mai certati va dau pe toti afara”. Care cearta????? Chiar se poate face acum ceva? Controale, adrese catre primarii ca sa li se atraga atentia? Sau sa se schimbe legea in “INGINER SEF”. Ni se face numele de rusine….. Este de neconceput!!!!

  2. sant un om simplu fara pre multe studii ..am do icopii care merg an fiecare dimineata la scoala si vin dupamasa .. eu si cu sotia mea lucram an 3 schimburii la o fabrica .. am muncit din greusa ne facem o casuta si sa avem un acoperis si o liniste noi si copii nostrii .. pana de curand cineva a cumparat o casa pe colt langa noi si a deschis un atelier sevice fara abrobare vecinilor si a noastra a sparet 3 camere cu trei geamurii si a facut 3 portii cu iesire directa pe domeniu public .. acu nu mai putem sa ne odihnim ,, copiii vin de la sccoala si nu pot sasi faca temele de sunetu de baros si de ciocane pleumatice ,,, nu mai putem sa ne deplasam la o alimentara sa ne lom o paine fara sa nu ocolim masinile care sant parcate pe domeniu public .. an fine e greu ….. antrebarea me este cate porti cu iesire pe domeniul public poate sa aibe un numar de casa ..

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here