OUG nr. 43 din 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă reglementează decontarea din fonduri europene a mai multor cheltuieli suportate de bugetul național. Tot acest act normativ reglementează acordarea unui stimulent de risc pentru medicii implicați direct în combaterea epidemiei de coronavirus.

Să parcurgem următoarele prevederi:

  1. Produse achiziționate din Ministerul fondurilor europene în cadrul programului de ajutare a persoanelor defavorizate vor fi distribuite persoanelor aflate în carantină, persoanelor vârstnice din căminele de bătrâni și altor persoane aflate în dificultate. Aceste distribuiri vor fi incluse în categoria cheltuielilor neeligibile.
  2. În cadrul programului „Capital Uman” decontat prin fonduri europene se aprobă decontarea cheltuielilor salariale, a transportului și a echipamentului de protecție pentru personalul implicat în sprijinirea persoanelor afectate de epidemia de coronavirus;
  3. Tot din cadrul programului „Capital Uman” finanțat din fonduri europene se aprobă plata șomajului tehnic pentru angajați ca urmare a aplicării OUG nr. 30/2020 pentru adaptarea unor măsuri financiar bugetare;
  4. Se aprobă un stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut lunar pentru medicii și personalul medical implicați direct în combaterea epidemiei de coronavirus. Din punct de vedere fiscal, legiuitorul a stabilit că nu se datorează contribuția la asigurări sociale, contribuția la sănătate, respectiv contribuția asiguratorie pentru muncă pentru acest stimulent. Întrucât legiuitorul folosește sintagma „stimulent brut”, înseamnă că pentru acest stimulent se datorează impozitul pe venitul din salarii în procent de 10%.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here