19 Iunie, 2018

Despre acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2013-2014

Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse vor beneficia pe perioada sezonului rece de ajutoare pentru acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor făcute pentru încălzirea locuinţei.

Aceste drepturi se vor stabili începând cu data de 1 noiembrie şi se vor acorda pe bază de cerere şi o serie de acte doveditoare, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV).

Actele necesare:

- actele de identitate ale membrilor familiei şi documentele din care să reiasă veniturile acestora (adeverinţe de salariu/venituri eliberate de angajatori, serviciile Fiscului, mandate de plată ale unor drepturi sociale sau decizii/dispoziţii de acordare a acestora etc.);

- actele privind locuinţa – actul de proprietate, contractul de închiriere, împuternicirea proprietarului pentru solicitarea ajutorului pentru încălzire (în cazul chiriaşilor), alte documente ce atestă forma de deţinere/utilizare a locuinţei.

Dacă apar suspiciuni în privinţa informaţiilor care reies din documentele justificative, primăriile pot stabili dreptul la ajutor în urma unei anchete sociale.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă, pentru un singur sistem de încălzire principal utilizat, familiilor şi persoanelor singure care îndeplinesc criteriile de acordare şi nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei acordate în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice pentru diverse ramuri economice, precum şi în baza legii, este precizat în comunicat.

Ajutoarele sunt:

- pentru energie termică;
- pentru gaze naturale;
- pentru energie electrică;
- pentru combustibili solizi sau petrolieri.

Ajutoarele sunt acordate în baza OUG nr. 70/2011, care a fost modificată recent prin OG nr. 27/2013.

Mai multe informaţii cu privire la valorile ajutoarelor pot fi găsite în acest articol şi în OG nr. 27/2013.

Mai multe informaţii cu privire la obţinerea ajutoarelor pot fi găsite în acest articol.

Perioada sezonului rece este cea cuprinsă între 1 noiembrie 2013 şi 31 martie 2014.

PROIECTUL DE MODIFICARE A NORMELOR DE APLICARE A OUG NR. 70/2011

ACTUALIZARE (14 oct.): După adoptarea de către Guvern (9 octombrie), modificările la Norme au fost publicate (HG nr. 778/2013). Află mai multe informaţii de AICI. Prevederile de mai jos sunt din forma lansată în dezbatere publică de MMFPSPV.
__________

Totodată, Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre pentru modificarea Normelor de aplicare a OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

În continuare vom sintetiza principalele prevederi propuse în proiect.

• Ajutoarele vor fi acordate pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei, veniturile acesteia, dar şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Solicitanţii vor fi nevoiţi să menţioneze câte camere are locuinţa şi ce bunuri mobile şi imobile au. În cazul în care aceştia deţin bunuri mobile sau imobile menţionate în lista anexată actului, nu vor primi ajutorul.

• Persoanele care îndeplinesc condiţiile legale (prevăzute în OUG nr. 70/2011) pentru a primi ajutoare vor depune, individual sau prin asociaţiile de proprietari/locatari, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere la primăria comunei, oraşului, municipiului / sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află domiciliul/reşedinţa.

• Formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru ajutoarele pentru gaze naturale, energie electrică şi combustibili vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor de către primării. Pentru ajutorul pentru energie electrică, formularele se vor obţine de la furnizori.

• La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi al persoanei singure se vor lua în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul.

• Dreptul la ajutoare va fi stabilit de primar prin dispoziţie scrisă, care se va emite o singură dată pentru toată perioada sezonului rece.

• În cazul ajutorului pentru pentru energie electrică, ancheta socială la domiciliul/reşedinţa solicitantului va fi obligatorie. Ancheta va fi realizată de personalul serviciului public de asistenţă socială.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat integral AICI (format PDF).

Sursa: MMFPSPV

comentarii

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu