Prin cererea formulata de reclamantul Primarul Municipiului Cluj-Napoca în contradictoriu cu pârâtul F.I.,s-a solicitat obligarea pârâtului la desfiinţarea lucrărilor de construcţie executate nelegal pe latura vestică a imobilului din Cluj-Napoca, str. S., nr. 15, jud. Cluj, în dreptul apartamentului nr. 1 şi obligarea acestuia să aducă imobilul în starea iniţială, într-un termen de 6 luni dela data rămânerii irevocabile a hotărârii, în caz contrar să fie autorizat reclamantul la desfiinţarea lucrărilor executate pe cheltuiala pârâtului; reclamantul a mai solicitat obligarea pârâtului la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată.

În motivare, reclamantul a arătat că, prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 183/27.09.2010, s-a aplicat contravenientului F.I. amenda contravenţională în cuantum de 10.000 Ron şi s-au dispus ca măsuri complementare oprirea imediată a lucrărilor şi  analizarea situaţiei în vederea soluţionării, conform prevederilor legale, stabilindu-se termen pentru realizarea măsurilor dispuse de 60 de zile.

În sarcina pârâtului s-a reţinut faptul că pe latura vestică a imobilului din Cluj-Napoca, str. S., nr. 15, jud. Cluj, în dreptul apartamentului nr. 1 a realizat o construcţie pe fundaţii din beton, zidărie mixtă BCA şi cărămidă cu şarpantă din lemn şi învelitoare din tablă, cu regim de înălţime „parter”, construcţie cu dimensiunile de cca 3, 0 m 10, 0 m, fără a deţine autorizaţie de construire conform legislaţiei în vigoare.

Prin procesul verbal nr. 141/10.10.2012 s-a constatat că contravenientul F.I. nu s-a conformat măsurilor dispuse prin procesul verbal nr. 183/27.09.2010 în termenul de 60 de zile stabilit şi s-a propus sesizarea instanţei de judecată în conformitate cu art. 32 lit. b din Legea nr. 50/1991.

Reclamantul a mai arătat că procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 183/27.09.2010 nu a fost contestat de contravenientul F.I.

În dovedirea acțiunii, reclamantul a solicitat incuviintarea probei cu înscrisuri.

 Ce apărări concrete a formulat pârâtul  în cauză?
Pârâtul a formulat întâmpinare ce a fost depusă la dosarul cauzei prin care aceasta a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

 
Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat?
Prin sentinţa civilă nr. 5173/19.05.2014 pronunţată  de Judecătoria Cluj-Napoca a fost admisă cererea formulata de reclamantul Primarul Municipiului Cluj-Napoca în contradictoriu cu pârâtul F.I., decedat în cursul procesului şi continuată împotriva moştenitorilor F.K., F.I., F.M., F.S., F.I., F.Z. şi F.J. Au fost obligaţi pârâţii să procedeze la desfiinţarea lucrărilor de construcţie executate nelegal pe latura vestică a imobilului din Cluj-Napoca, str. S., nr. 15, jud. Cluj, în dreptul apartamentului nr. 1 şi să aducă imobilul în starea iniţială, într-un termen de 6 luni de la data rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri, în caz contrar autorizează reclamantul la desfiinţarea lucrărilor executate pe cheltuiala pârâţilor.

Au fost obligaţi pârâţii la plata către reclamant a sumei de 10 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

 
Dacă hotărârea instanţei de fond a fost atacată de către pârâți şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de instanţele superioare? Cum a argumentat instanța de recurs hotărârea respectivă?
Da, sentinţa instanţei de fond a fost atacată atât cu apel, dar și cu recurs, dar ambele instanțe de control judiciar au reţinut că ambele căi de atac sunt neîntemeiate, drept pentru care le-au respins, menținând ca legală și temeinică hotărârea instanței de fond. 

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de recurs a avut în vedere următoarele considerente:

Cu privire la motivul de recurs ce vizează nelegala introducere în cauză a moştenitorilor:

  • Acţiunea a fost promovată de reclamantul Primarul municipiului Cluj-Napoca în contradictoriu cu pârâtul F.I.
  • Acesta a decedat pe parcursul procesului, respectiv la 2.11.2012, conform certificatului de deces depus la dosar. Urmare acestui fapt, la data de 11.02.2013, instanţa a dispus suspendarea judecării cauzei până la introducerea în cauză a moştenitorilor pârâtului.
  • La data de 21.01.2014, reclamantul Primarul municipiului Cluj-Napoca a formulat o cerere prin care a solicitat repunerea pe rol a cauzei, indicând moştenitorii defunctului F.I..
Instanţa a stabilit termen de judecată pentru data de 3.03.2014, termen pentru care a pus în vedere pârâţilor prezenţi în instanţă, respectiv F.I., F.Z., F.J. să depună la dosar acte de stare civilă privind pe toţii moştenitorii defunctului F.I.. Urmare acestui fapt, la data de 19.05.2014 s-a dispus amânarea cauzei şi introducerea în cauză a celorlalţi moştenitori, respectiv F.K., F.I. şi F.M..

Recurenţii au invocat încălcarea principiului disponibilităţii, contradictorialităţii şi publicităţii dezbaterilor, constând în aceea că instanţa a repus cauza pe rol şi a dispus introducea din oficiu în cauză a moştenitorilor pârâtului, fără ca introducerea acestora să fie solicitată de reclamant.

Articolul continuă pe următoarea pagină!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here