Conform unui studiu al Comisiei Europene, anunţat pe 13 ianuarie,  punerea integrală în aplicare a legislaţiei UE în domeniul deşeurilor ar aduce economii de 72 de miliarde EURO pe an, ar creşte cifra de afaceri anuală a sectorului UE de gestionare şi reciclare a deşeurilor cu 42 de miliarde EURO şi ar crea peste 400 000 de locuri de muncă până în 2020.

Operaţiunile ilegale cu deşeuri din statele membre conduc la pierderea unor oportunităţi de creştere economică; sporirea eficienţei controalelor la nivel naţional şi îmbunătăţirea cunoştinţelor privind gestionarea deşeurilor ar conduce la progrese majore.

Îmbunătăţirea aplicării conduce la beneficii semnificative

Studiul prezintă o analiză aprofundată a efectelor îmbunătăţirii implementării şi a punerii în aplicare şi arată că beneficiile ar fi semnificative. Cercetarea s-a oprit asupra unui număr de studii de caz din Cipru, Germania, Irlanda, Italia şi Olanda pentru a le demonstra statelor membre beneficiile economice, financiare şi sociale.

Sectorul UE de gestionare şi reciclare a deşeurilor este foarte dinamic, însă oferă încă oportunităţi economice cu un potenţial uriaş de extindere. În 2008, cifra de afaceri de 145 de miliarde EUR, înregistrată de acest sector, a reprezentat aproximativ 1% din PIB-ul UE și 2 milioane de locuri de muncă. Respectarea politicii UE ar contribui la crearea unui sector cu 2,4 milioane de locuri de muncă şi o cifră de afaceri anuală totală de 187 de miliarde.

Problema ţine mai ales de faptul că prea multe preţuri nu reflectă adevăratul cost al eliminării produselor; dacă ar face-o, s-ar limita din start cantitatea de deşeuri.

În plus, multe state membre nu au încă infrastructuri adecvate pentru colectarea selectivă, reciclarea şi valorificarea deşeurilor. Absenţa unor mecanisme de control sistematic şi de aplicare a legii, alături de inexistenţa unor date credibile privind gestionarea deşeurilor, constituie un obstacol suplimentar.

Patru concluzii importante

Studiul concluzionează că trebuie să fim mai bine informaţi cu privire la deşeuri. Trebuie să dispunem de date de o calitate mai bună şi de o monitorizare sistematică a modului în care legile funcţionează în practică. S-au înregistrat progrese în acest sens, Eurostat înfiinţând recent un Centru de date privind deşeurile.

O utilizare mai eficientă a principiului „poluatorul plăteşte” şi a instrumentelor economice precum creşterea costurilor de eliminare ar contribui la asigurarea respectării legislaţiei şi a resurselor financiare necesare pentru gestionarea deşeurilor.

Capacităţile de control şi de monitorizare trebuie să fie consolidate în statele membre. Aceasta ar putea însemna stabilirea unei capacităţi de audit la nivelul UE şi, eventual, norme comune de control.

O opţiune de consolidare a monitorizării punerii în aplicare la nivelul UE, relativ eficientă din punctul de vedere al costurilor, ar fi apelarea la expertiza şi capacităţile Agenţiei Europene de Mediu (AEM). Această opţiune ar însemna costuri administrative mai mici decât crearea unei noi agenţii dedicate deşeurilor.

Etapele următoare

Concluziile studiului vor fi discutate şi analizate de către Comisie. Acestea vor servi drept bază pentru dezvoltarea unor instrumente juridice şi economice echilibrate, aşa cum s-a sugerat în Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor şi în Strategia tematică privind prevenirea generării de deşeuri.

Aceste strategii încurajează stimulentele economice şi juridice, precum taxele pentru depozitarea deşeurilor sau interdicţiile de depozitare a deşeurilor, extinzând sistemele de responsabilitate a producătorilor și introducând sistemele de plată în funcție de deşeurile generate („pay as you throw”).

Context

Economia UE foloseşte 16 tone de materiale pe persoană pe an, dintre care 6 tone devin deşeuri, jumătate dintre acestea mergând la gropile de gunoi. Multe state membre se bazează în principal pe gropile de gunoi ca modalitate preferată de gestionare a deşeurilor. Această situație persistă în pofida legislaţiei UE existente în domeniul deşeurilor și este nesustenabilă.

Foaia de parcurs privind utilizarea eficienta a resurselor elaborată de Comisie stabileşte etapele care trebuie parcurse pentru a garanta că, până în 2020, deşeurile vor fi gestionate ca o resursă, inclusiv prin revizuirea obiectivelor legate de prevenire, reutilizare, reciclare, valorificare şi evitarea descărcării deşeurilor la gropile de gunoi, precum şi prin dezvoltarea unor piețe pentru materialele secundare sau reciclate.

Informaţii suplimentare

Punerea în aplicare a legislaţiei UE în domeniul deşeurilor în vederea asigurării unei creşteri ecologice (studiu) http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Statistici comparative privind operaţiunile de gestionare a deşeurilor în statele membre UE:

http://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/synthesis/chapter4.xhtml

Raportul pe 2011 în legătură cu Strategia tematică privind prevenirea generării de deşeuri şi reciclarea: http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm

*

În ce priveşte legislaţia românească, reamintim că, de dată recentă, a fost aprobată Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor. Legea, publicată în Monitorul oficial nr. 837 din 25 noiembrie 2011, transpune în legislaţia naţională Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 312 din 22 noiembrie 2008.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here