21 Februarie, 2018

Deputaţii îşi reiau activitatea. Ce acte normative vor fi dezbătute pe 7 şi 8 mai?

Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor din zilele de 7 – 8 mai 2013 include următoarele acte normative:

- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii;

* Procedură de urgenţă

- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român;

- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului.

* Priorităţi legislative

- Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor;

- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

* Alte iniţiative cu propunere de adoptare

- Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni;

- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti.

* Alte iniţiative cu propunere de respingere

- Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996;

- Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;

- Propunerea legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(3) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura;

- Propunerea legislativă privind descentralizarea Arhivelor Naţionale.

* Amânate

- Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

- Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret;

- Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă şi publicitate, precum şi a majorărilor de întârziere aferente.

Vom reveni cu mai multe informaţii privind aprobarea sau respingerea acestor proiecte legislative după prezentarea datelor oficiale de către Camera Deputaţilor.

Sursa: Camera Deputaţilor

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu