Prin OpANAF nr. 14/2021 publicat în Monitorul Oficial  la 12 ianuarie 2021 a fost reactualizată şi modificată declarația unică – Formularul 212 privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Declaraţia are ca obiect veniturile aferente exercițiului anului 2020, veniturile estimate pentru anul 2021, iar termenul de depunere este data de 25 mai din anul 2021 pentru veniturile anului trecut.

Declarația se poate depune atât în format hârtie la registratura autorității fiscale cât şi prin mijloace electronice de comunicare la distanță.

Pentru a putea transmite formularul online Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat vineri detalii despre depunerea online.

Categoriile de venituri aflate în sfera depunerii declarației:

  1. activități independente, profesii libere;
  2. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală impozitate în sistem real (nu face obiectul declarării prin această declarație drepturile de proprietate intelectuală impozitate prin stopaj la sursă);
  3. Venituri din cedarea folosinței bunurilor;
  4. Venituri din activități agricole;
  5. Venituri din piscicultură și/sau silvicultura;
  6. Venituri din investiții – transferuri titluri valoare ce nu sunt impozitate la sursă;
  7. Venituri din alte surse.

Foarte important: persoanele fizice cu handicap ce realizează venituri din activități independente, activități proprietate individuală, activități agricole, silvicultură și piscicultură au obligația depunerii declarației chiar dacă veniturile sunt scutite de impozit conform Codului fiscal.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here