Ordonanța nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale a fost publicată în Monitorul Oficial şi intră în vigoare de la 03 septembrie 2021.

Potrivit actului normativ, obligatia de depunere a fisierului standard de control fiscal se aplică oficial începand cu data de 1 ianuarie 2022. Ordonanţa mai prevede şi contraventii aplicabile pentru încalcarea dispozitiilor referitoare la fisierul standard de control fiscal.

Astfel, dacă nu se depune la termenele prevazute de lege fapta se sancţioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, în timp ce depunerea incorectă ori incompleta se pedepseste cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei. Totuşi, anumite categorii de contribuabili nu vor fi sanctionati.

(1) Contribuabilul/Plătitorul are obligația de a depune la organul fiscal central o declarație cuprinzând informații din evidența contabilă și fiscală, denumită în continuare fișierul standard de control fiscal.

(2) Fișierul standard de control fiscal se depune în format electronic, la termenul stabilit prin ordin al președintelui A.N.A.F.

(3) În cazul în care depunerea fișierului standard de control fiscal nu a fost validată ca urmare a detectării unor erori în completarea sa, data înregistrării fișierului valid este data din mesajul transmis inițial cu condiția depunerii de către contribuabil/plătitor a unui fișier valid în termen de 5 zile lucrătoare după termenul prevăzut la alin. (2).

(4) Natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, precum și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să depună fișierul standard de control fiscal se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.

(5) Procedura de transmitere a fișierului standard de control fiscal, precum și condițiile în care se realizează transmiterea se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.

Constituie contravenții următoarele fapte:

a)nedepunerea la termenele prevăzute de lege a fișierului standard de control fiscal;

b)depunerea incorectă ori incompletă a fișierului standard de control fiscal.

Contravențiile se sancționează astfel:

a)cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul nedepunerii la termenele prevăzute de lege a fișierului standard de control fiscal;

b)cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei în cazul depunerii incorecte ori incomplete a fișierului standard de control fiscal.

Nu se sancționează contravențional:

a)persoanele care corectează fișierul standard de control fiscal până la termenul legal de depunere a următorului fișier;

b)persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează fișierul standard de control fiscal ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here