Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) informează că, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1397/2010, contribuabilii persoane fizice şi juridice care au calitatea de angajator sau entităţi asimilate angajatorului, începând cu data de 1 iulie 2011, vor completa şi depune formularul 112 – “Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, numai prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România, nemaifiind acceptat formatul hârtie.

ANAF atrage atenţia asupra faptului că pentru depunerea declaraţiei prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, angajatorii trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică sau să împuternicească persoane care deţin acest certificat.

Detalii privind obţinerea certificatelor calificate se găsesc pe site-ul ANAF, modulul “Declaraţii electronice”.

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă puse la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale sau descărcate de pe site-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro.

Nedepunerea sau depunerea cu întârziere a formularului 112 constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit prevederilor art. 219 din Codul de procedură fiscală.

Informaţii detaliate se pot obţine la:

– birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administratiilor finantelor publice;

– telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr.0314039160;

– accesând pagina de Internet, www.anaf.ro.”

Potrivit prevederilor H.G. nr. 1397/2010 publicată în Monitorul Oficial nr.897 din 31 decembrie 2010, „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” se utilizează pentru declararea contribuţiilor sociale datorate, începând cu obligaţiile aferente lunii ianuarie 2011, cu termen de depunere până la data de 25 februarie 2011 inclusiv.

Obligaţia revine persoanelor fizice şi juridice care au calitatea de angajator sau entităţi asimilate angajatorului, prevăzute la art. 2963 din Codul fiscal. Până la data de 1 iulie 2011, a fost permisă depunerea Declaraţiei în format hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii, însoţit de declaraţia în format electronic, pe suport electronic.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here