În urma modificărilor aduse Codului fiscal prin Ordonanţa nr.30/2011, în vigoare de la 5 septembrie, data publicării în Monitorul oficial nr. 627/2011, contribuabilii au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit până la data de 25 martie inclusiv a anului următor, cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la art. 34 alin. (5) lit. a) şi b), alin. (14) şi (15), care depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la termenele prevăzute în cadrul acestor alineate.

■ Prevederea este cuprinsă în articolul 35 alineatul (1) din Codul fiscal şi se aplică cu începere de la 1 ianuarie 2012.

Contribuabilii exceptaţi, prevăzuţi la art.34 din Codul fiscal alin.(5) – astfel cum şi acest articol a fost modificat prin O.G. nr.30/2011, tot cu valabilitate de la 1 ianuarie 2012, sunt:

organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit, anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul (art.34, alineat 5, lit.a);

– contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul (art.34, alineat 5, litera b).

persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data depunerii situaţiilor financiare la registrul unde a fost înregistrată, conform legii, înfiinţarea acestora (art.34, alineat 14).

– persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile (art.34, alineat 15).

■ Tot cu valabilitate de la 1 ianuarie 2012 este şi prevederea cuprinsă în alineatul (2) al articolului 35 citat mai sus, potrivit căruia contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) au obligaţia de a depune şi declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor, respectiv:

persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică;

persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică; în acest caz, impozitul datorat de persoana fizică se calculează, se reţine şi se varsă de către persoana juridică română.

ATENŢIE:  Potrivit aceleiaşi Ordonanţe nr.30/2011, impozitul pe profit datorat pentru anul 2011 se declară şi se plăteşte potrivit prevederilor titlului II aplicabile până la data de 31 decembrie 2011.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here