Adeverinţa pentru şomaj (care are un nou model) completează dosarul ce se depune la Agenţia de şomaj în termen de zece zile de la încetarea raporturilor de muncă, pentru ca persoana să beneficieze de indemnizaţia de şomaj.
Reiau pe această cale termenul în care beneficiarul care îndeplineşte condiţiile pentru a primi indemnizaţia de şomaj are dreptul să depună dosarul la Agenţia de şomaj — termenul în cauză este de zece zile, aşa cum se menţionează la art. 38 alin. 2 din Legea nr. 76/2002.
Dacă se respectă acest termen, indemnizaţia se acordă (la cerere) persoanelor de la data (art. 38 alin. 1 din Legea nr. 76/2002):
încetării raporturilor de muncă;
încetării raporturilor de serviciu;
încetării mandatului pentru care au fost numite sau alese;
expirării duratei sau desfacerii contractului militarilor angajaţi pe bază de contract;
încetării calităţii de membru cooperator;
încetării contractului de asigurare pentru şomaj;
încetării motivului pentru care au fost pensionate;
încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă sau de serviciu;
rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;        
încetării activităţii desfăşurate exclusiv în baza unui raport juridic, (…) în considerarea căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj;
expirării perioadei de 60 de zile prevăzută la art. 17 alin. 2 lit. a (sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale);
absolvirii, pentru cazurile prevăzute la art. 17 alin. 2 lit. b (sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale).
În schimb, ce se întâmplă dacă nu se respectă termenul de depunere a dosarului pentru indemnizaţia la şomaj? Chiar la art. 38 alin. 3 se menţionează că în situaţia în care cererea este înregistrată după expirarea termenului de zece de zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data prevăzută la alin. 1 (mai sus redat), indemnizaţia de şomaj se acordă începând cu data înregistrării cererii.
În practică există situaţii în care salariatul nu poate depune dosarul complet la Agenţia de şomaj din motive neimputabile lui.
Unul dintre acestea ar putea fi chiar neeliberarea la timp de către  angajator a adeverinţei cu stagiu de cotizare. Nu luăm în considerare reaua credinţă a angajatorului, ci mai degrabă termenul în care acesta are obligaţia eliberării de documente fostului salariat. Aşadar, la art. 8 alin. 3 din HG nr. 500/2011 se precizează că „la solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să îi elibereze acestuia:
a) copii ale documentelor existente în dosarul personal;
b) copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind înscrierile referitoare la persoana sa şi/sau un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate, astfel cum rezultă din registrul general de evidenţă şi din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la dată solicitării.”
Ceea ce deducem de aici este faptul că cele două termene care se succed ca desfăşurare în timp — eliberarea adeverinţei pentru şomaj în termen de 15 zile şi, respectiv, depunerea dosarului pentru şomaj în termen de zece zile — nu sunt corelate. Astfel, în practică, beneficiarul indemnizaţiei de şomaj poate să piardă cel puţin zece zile (ca interval de timp) – zile în care nu îşi primeşte indemnizaţia.
Atenţie! Cele zece şi 15 zile sunt calendaristice. Astfel, se iau în considerare la calculul termenului şi zilele nelucrătoare şi de sărbătoare legală.
Indubitabil, angajatorul are obligaţia eliberării adeverinţei de şomaj fostului salariat la cerere şi acesta din urmă are dreptul să o primească în termen de 15 zile de la data cererii.
La art. 18 din normele de aplicare a Legii nr. 76/2002 se precizează că, pentru dovedirea stagiului de cotizare a personei care îşi depune dosarul la Agenţia de şomaj, angajatorii au obligaţia de a elibera persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu o adeverinţă din care să rezulte baza lunară de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, (…) pentru fiecare lună dintre ultimele 12 luni, înainte de data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, pentru care s-au datorat, conform prevederilor legale, la bugetul asigurărilor pentru şomaj, contribuţiile în cauză.
Obligaţia angajatorului derivă atât din HG nr. 500/2011, cât şi din Legea nr. 76/2002.
Aşadar, lăsând la o parte procedurile de desfăşurare a activităţii implementate într-o societate, angajatorul are obligaţia morală (nu izvorâtă din lege) de a elibera adeverinţa de şomaj fostului salariat în interiorul termenului de zece zile, în aşa fel încât, la rândul lui, fostul salariat să poată depune dosarul fără a pierde echivalentul indemnizaţiei de şomaj pentru depăşirea termenului.
————————————(P)————————————
Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 – soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.
Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.
Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: Free Images

comentarii

4 COMENTARII

  1. Ma confrunt cu urmatoarea problema. Nu mi se accepta dosarul pentru somaj pentru ca adeverenta cu baza de calcul de pe ultimile 12 luni nu cuprinde si ultimile zile de munca ale lunii noiembrie. Ultima zi de lucru a fost 11 noiembrie. Dar adeverinta cuprinde 12 luni integral din noiembrie 2014 pana in octombrie 2015. Este normal? Iar cei de la societatea unde am lucrat nu se mai grabesc sa imi dea adeverinta si cu luna noiembrie, decat pe 20 decembrie ca pana atunci zic ei ca le permite legea sa o faca. Mentionez ca la Tulcea s-a facut o concediere colectiva de peste 400 de persoane, dar eu fiind din, m-am lovit de excesul de zel a functionarilor de la Braila, pe motivul pe care l-am mentionat mai sus, ca asa lucreaza ei conform cu litera legii. In schimb la Tulcea nu exista aceasta problema , pentru ca daca ar fi fost, societatea din Tulcea nu ar fi fost asa reticenta la cerintele fostilor angajati.

  2. Buna ziua, acum 6 luni am terminat școala și am găsit un loc de munca , am fost să-mi iau o adeverință pentru somaj fiindcă așa mi sa cerut….Dar nu m-am angajat deoarece șeful nu era ceea ce părea….eu acum mai pot lua acei bani fiindcă nu mi-am găsit loc de muncă?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here