Consiliul Uniunii Europene a votat, pe 7 octombrie 2019, directiva privind protecția avertizorilor (whistle-blowers), act care urmează să fie publicat în Jurnalul oficial și apoi implementat obligatoriu de statele membre până în 2021, potrivit unui comunicat al instituției. 

Directiva obligă firmele și instituțiile cu peste 50 de angajați, dar și primăriile din localitățile cu peste 10.000 de locuitori să își organizeze canale interne (departament, persoană sau serviciu externalizat) pentru ca avertizorii să semnaleze nereguli interne.

Companiile de peste 50 de angajați și instituțiile publice vor fi obligate să protejeze identitatea avertizorilor și să se asigure că aceștia nu vor suferi represalii. 

Conform Consiliului, avertizorii sunt persoane care trag un semnal de alarmă atunci când depistează, în contextul activității lor profesionale, fapte reprobabile care pot dăuna interesului public, de exemplu provocând prejudicii mediului, sănătății publice, siguranței consumatorilor sau finanțelor publice. 

În privința firmelor care au sub 50 de angajați, Directiva nu impune obligativitatea înființării unui departament, ci lasă la latitudinea statelor membre această posibilitate. 

Domeniile în care avertizorii au dreptul să raporteze încălcări ale dreptului Uniunii sunt:

– achizițiile publice;

– serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului;

– siguranța și conformitatea produselor;

– siguranța transporturilor;

– protecția mediului;

– protecția radiologică și securitatea nucleară;

– siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor;

– sănătatea publică;

– protecția consumatorului;

– protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și securitatea rețelelor și a sistemelor informatice. 

Ce obligații vor avea, din 2021, firmele cu peste 50 de angajați:

– Să instituie canale pentru primirea raportărilor ”în condiții de siguranță, astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității persoanei care efectuează raportarea și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la aceasta a membrilor neautorizați ai personalului

– Să emită o confirmare de primire a raportării, adresată persoanei care efectuează raportarea, în termen de șapte zile de la primirea respectivă

– Să desemneze ”o persoană imparțială sau un departament imparțial, competent în ceea ce privește întreprinderea unor acțiuni subsecvente raportărilor, care poate fi aceeași persoană sau același departament ca cel care primește raportările și care va menține comunicarea cu persoana care efectuează raportarea și, dacă este cazul, va solicita informații suplimentare de la aceasta și îi va transmite feedback

– Să răspundă în maximum trei luni de la primirea raportării

– Canalele interne permit raportarea în scris sau oral sau ambele. Raportarea orală se poate realiza prin telefon sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, și, la cererea persoanei care efectuează raportarea, printr-o întâlnire față în față într-un interval de timp rezonabil.


comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here