Ministerul Educaţiei Naţionale a supus dezbaterii publice ieri, 4 martie 2013, un proiect de ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 prin care sunt introduse schimbări asupra degrevării personalului didatic de conducere, de îndrumare şi de control, personalul didactic de conducere putând fi scutit în totalitate de la îndeplinirea normei didactice.

Astfel, în cadrul proiectului de act normativ se prevede aspectul potrivit căruia personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control poate fi degrevat, total sau parţial, de post/norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naționale, elaborate cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământ.

De același drepturi pot beneficia și persoanele desemnate de federațiile sindicale reprezentative din învățământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. (art. 263, alin. 10).

Conform legislaţiei în vigoare la ora actuală, cadrele didactice care ocupă funcţii de conducere în unităţi de învățământ nu sunt scutite în totalitate de la îndeplinirea normei didactice, ci doar parţial, fiind nevoite să se ocupe atât de bunul mers al unităţii pe care o conduc, cât şi de educarea copiilor.

Totodată, deoarece în momentul de faţă noţiunea de degrevare nu este reglementată, în cadrul proiectului de ordonanţă de urgenţă este propusă şi definirea degrevării, înţelese ca: „scutirea efectuării atribuției de predare, total/parțial, din norma didactică, respectiv din postul didactic, pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control, ca urmare a îndeplinirii unor responsabilități specifice funcțiilor de conducere, de îndrumare şi de control, precum și pentru persoanele desemnate de federațiile sindicale reprezentative din învățământ ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ.” (pct. 59 la Anexă.)

Trebuie reţinut şi aspectul potrivit căruia, pe perioada degrevării se păstrează drepturile salariale.

Consultă integral proiectul de ordonanţă de urgenţă AICI!

Sursa: MEN

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here