22 Septembrie, 2017

Definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2012

Întrebare privind declararea impozitului pe profit aferent trimestrului IV 2012 şi definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2012.

Întrebare: În anii trecuţi, 2008 – 2011, am depus declaraţia 100 cu valoarea impozitului aferent trimestrului III până la data de 25 ianuarie, dacă nu depuneam formularul 101 cu impozitul definitivat până la 25 februarie. Vă rog să îmi spuneţi dacă anul acesta se mai procedează la fel? Mulţumesc frumos. (I.I., Timişoara.)

Răspuns:

* Conform Ordinului ANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 887 din 27/12/2012, reiese că formularul 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04, se foloseşte pentru definitivarea impozitului pe profit anual datorat pentru anul 2012.

* În materia impozitului pe profit, formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs, se foloseşte:

1.2. Trimestrial, pentru obligaţiile de plată reprezentând:

a) plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăţi comerciale bancare, persoane juridice române, şi de sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine (trimestrele I-IV);

b) impozitul pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi c), precum şi de către persoanele juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene (trimestrele I-III);

c) plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit, datorate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate de către persoanele juridice, altele decât cele de la lit. a), precum şi de către persoanele juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene, care au optat pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial (trimestrele I-IV);

d) impozitul pe profit din asociere datorat de persoane fizice, rezidente şi nerezidente (trimestrele I-III);

e) impozitul pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la lit. a):

- impozitul pe profit datorat de persoane juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România, impozit pe profit din asocieri, impozit pe profit datorat de persoane juridice străine care vând/cesionează proprietăţi imobiliare situate în România sau titluri de participare deţinute la o persoană juridică română, conform art. 13 lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare (trimestrele I-III sau trimestrele I-IV, după caz);

- plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual, datorate de către persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România şi care au optat pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial (trimestrele I-IV);”

* În formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs, impozitul pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât băncile şi plăţile anticipate, precum şi de către persoanele juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene se declară numai pentru trimestrele I-III ale anului 2012.

* Aşadar, declararea impozitului pe profit aferent trimestrului IV 2012 nu se mai declară în formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”.

* În concluzie, pentru definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2012, se depune numai formularul 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04.

* Reamintim că termenul de depunere al formularului 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” este 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul, respectiv 25 martie 2013. Fac excepţie organizaţiile nonprofit şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură care au obligaţia de a depune declaraţia anuală de impozit pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, respectiv 25 februarie 2013.

Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent. Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu