Provizionul calculat și recunoscut ca și cheltuială în luna decembrie 2011 pentru o creanță înregistrată în anul 2010, care a depășit termenul de 270 de zile de la scadență în cursul anului 2010 și pentru care nu a mai fost înregistrat și nici dedus anterior un alt provizion, poate fi dedus la calculul impozitului pe profit în anul 2011 în limita a 30% din valoarea creanței?

Potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, contribuabilii au dreptul la deducerea rezervelor şi provizioanelor, numai în conformitate cu respectivul articol, astfel:

c) provizioanele constituite în limita unui procent de 20% începând cu data de 1 ianuarie 2004, 25% începând cu data de 1 ianuarie 2005, 30% începând cu data de 1 ianuarie 2006, din valoarea creanţelor asupra clienţilor, înregistrate de către contribuabili, altele decât cele prevăzute la lit. d), f), g) şi i), care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

1. sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2004;

2. sunt neîncasate într-o perioadă ce depăşeşte 270 de zile de la data scadenţei;

3. nu sunt garantate de altă persoană;

4. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;

5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului.

Conform prevederilor  punctului  53 din Normele metodologice date în aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) lit. c)  din Codul fiscal, creanţele asupra clienţilor reprezintă sumele datorate de clienţii interni şi externi pentru produse, semifabricate, materiale, mărfuri etc. vândute, lucrări executate şi servicii prestate, pe bază de facturi, înregistrate după 1 ianuarie 2004 şi neîncasate într-o perioadă ce depăşeşte 270 de zile de la data scadenţei.

Diminuarea sau anularea provizioanelor se efectuează prin trecerea acestora pe venituri în cazul încasării creanţei, proporţional cu valoarea încasată sau înregistrarea acesteia pe cheltuieli.

În cazul creanţelor în valută, provizionul este deductibil la nivelul valorii influenţate cu diferenţele de curs favorabile sau nefavorabile ce apar cu ocazia evaluării acestora. Valoarea provizioanelor pentru creanţele asupra clienţilor este luată în considerare la determinarea profitului impozabil în trimestrul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 22 din Codul fiscal şi nu poate depăşi valoarea acestora, înregistrată în contabilitate în anul fiscal curent sau în anii anteriori. Procentele prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, aplicate asupra creanţelor înregistrate începând cu anii fiscali 2004, 2005 şi, respectiv, 2006, nu se recalculează.

Cheltuielile reprezentând pierderile din creanţele incerte sau în litigiu neîncasate, înregistrate cu ocazia scoaterii din evidenţă a acestora, sunt deductibile pentru partea acoperită de provizionul constituit potrivit art. 22 din Codul fiscal.

În situația prezentată, provizionul înregistrat în contabilitate în trimestrul IV al anului 2011 va fi deductibil la calculul profitului impozabil al anului fiscal 2011 conform prevederilor art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here