Cursurile auto de conducere defensivă, o pregătire special a posesorilor de permis auto în vederea prevenirii accidentelor rutiere ar putea fi scutite de la plata impozitelor, pentru încurajarea firmelor și instituțiilor de a-și înscrie angajații la astfel de cursuri.

Un proiect legislativ inițiat la Senat prevede că societățile care își vor înscrie șoferii la cursuri de conducere defensivă își vor putea deduce din impozit cheltuielile cu instruirea.

Măsura va fi implementată prin derogare de la Codul Fiscal, sub forma de stimulente fiscale acordate mediului de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat, tuturor contribuabililor care fac dovada instruirii personalului propriu în domeniul conducerii auto defensive la furnizori de formare autorizaţi de autorităţile competente, cu respectarea reglementărilor fiscale aplicabile pe teritoriul României”, argumentează inițiatorii proiectului în expunerea de motive. Totodată, autorii citează o analiză publicată pe site-ul Comisiei Europene, care arată faptul că formarea permanentă a conducătorilor auto în domeniul conducerii defensive, asociată cu sisteme de evaluare şi motivare a conducătorilor auto în cadrul companiilor, precum şi formarea specifică a categoriilor speciale de conducători auto (purtătorii de girofar) a condus la o reducere a numărului de accidente cu 20% per km parcurşi, dar şi la alte beneficii colaterale: economii de combustibil, diminuarea costurilor de mentenanţă a vehiculelor, reducerea poluării şi nu în ultimul rând, creşterea calităţii vieţii.

La articolul 6, după punctual 40, se introduce un nou punct, punctul 41 cu următorul cuprins:

41. conducere auto defensivă – pregătire specială a conducătorilor auto în vederea prevenirii accidentelor rutiere;

La articolul 241, după alineatul (3), se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:

(4) Conducătorii auto pot urma un curs de formare în vederea pregătirii speciale pentru conducere auto defensivă.

Cursurile vor fi însă obligatorii pentru conducătorii de vehicule speciale dotate cu semnale speciale de avertizare luminoase, precum cele ale poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, serviciului de ambulanță sau medicină legală, protecției civile, Ministerului Apărării Naționale, unităților speciale ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Protecție și Pază, Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției. De asemenea, șoferii autovehiculelor cu mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite ori care însoțesc asemenea vehicule, cele care transportă anumite mărfuri sau substanțe periculoase, cele destinate întreținerii, reparării ori verificării unor lucrări efectuate în partea carosabilă sau executării unor lucrări de drumuri, curățeniei străzilor, deszăpezirii sau tractării, transportului și depanării autovehiculelor ramase în pană sau avariate, precum și tractoarele care tractează utilajele agricole și tehnologice cu dimensiuni de gabarit depășite vor fi obligați să facă aceste cursuri.

(5) Cursul de formare prevăzut la alin. (4) este obligatoriu pentru conducătorii de vehicule speciale dotate cu semnale speciale de avertizare luminoase prevăzute la art. 32 alin. (2);

Normele privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto în domeniul conducerii auto defensive, normele privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto în domeniul conducerii auto defensive, precum şi procedura de examinare şi formare în domeniul conducerii auto defensive se stabilesc prin ordin al Ministrului Transporturilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(7) – Evidenţa conducătorilor de vehicule care au urmat cursuri în domeniul conducerii defensive se ţine de către Poliţia Rutieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care evaluează anual eficienţa acestor cursuri raportat la gradul de implicare al absolvenţilor în accidente de circulaţie. Procedura de ţinere a evidenţei şi de evaluare a eficienţei se stabilesc prin ordin al Ministerului Afacerilor Interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. II.

(1) – Prin excepţie de la prevederile Codului fiscal, conducătorii de vehicule prevăzuţi la art. 241 alin. (4) – (5) din OUG nr. 195/2002 beneficiază de deducerea din impozitul pe venit a cheltuielilor efectuate pentru absolvirea unui curs de formare în vederea pregătirii speciale pentru conducere auto defensivă, în situaţia în care aceste cheltuieli au fost suportate din surse proprii.

(2) în situaţia în care cheltuielile prevăzute la alin. (1) sunt suportate de către angajator, acesta beneficiază, prin excepţie de la prevederile Codului Fiscal, de deducerea din impozitul pe profit/venit a cheltuielilor respective.

Cheltuielile efectuate pentru absolvirea unui curs de formare în vederea pregătirii speciale pentru conducere auto defensivă de către conducătorii de vehicule cu vârsta cuprinsă între 18-26 ani care se află în continuarea studiilor şi nu realizează venit sunt deduse din impozitul pe venitul realizat de către persoanele prevăzute la art. 499 din Codul civil.

Pentru a intra în vigoare, aceste modificări trebuie adoptate de Senat și Camera Deputaților, apoi promulgate de șeful statului.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here