ANAF a publicat un proiect de ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”. Potrivit ordinului, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care efectuează în perioada de raportare numai operaţiuni în interiorul ţării pot opta pentru completarea formularului de decont simplificat, prin bifarea căsuţei corespunzătoare din programul de asistenţă pus la dispoziţie pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Decontul de taxă pe valoarea adăugată se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.

Prezentăm mai jos care au fost motivele şi care sunt noutăţile:

Prin Legea nr. 296/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1269 din 21 decembrie 2020, au fost aduse modificări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Prin actul normativ au fost modificate și prevederile art.303 alin.(4) și (5) din Codul fiscal, referitoare la regularizările pe care persoanele impozabile înregistrate în scopuride TVA trebuie să le efectueze prin decontul de taxă prevăzut la art. 323 din Codul fiscal.

Astfel, se cuprind în ”taxa de plată cumulată” diferențele de TVA de plată stabilite de organele fiscale, nu doar de organele de inspecție fiscală, prin decizii comunicate până la data depunerii decontului, dacă aceste diferențe sunt neachitate la bugetul de stat până la data depunerii decontului. Cu titlu de exemplu, se cuprind în taxa de plată cumulată și sumele stabilite, din oficiu, de organele de administrare fiscală, ca urmare a nedepunerii declarațiilor fiscale.

De asemenea, potrivit noilor reglementări, nu se preiau în decontul de taxă sumele reprezentând TVA care nu sunt considerate restante conform art. 157 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit altor legi.

Menționăm că, potrivit vechii reglementări, nu se adăugau la taxa de plată cumulată diferențele de TVA de plată stabilite de organele de inspecție fiscală, prin decizii a căror executare a fost suspendată de instanțele de judecată, potrivit legii, dacă erau neachitate la bugetul de stat până la data depunerii decontului.

Precizăm că aceste informații se înscriu în decontul de TVA (formular 300) la rândul 40, din secțiunea Regularizări conform art.303 din Codul fiscal. Având în vedere modificările legislative aduse articolului 303 prin Legea nr.296/2020, este necesară modificarea formularului Decont de TVA, cu adaptarea corespunzătoare a denumirii rândului 40 și a instrucțiunilor de completare.

Totodată, în ceea ce privește deconturile de TVA de către societățile care fac parte dintr-un grup fiscal unic de TVA, precizăm că, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, doar decontul consolidat de taxă, care se depune de reprezentantul grupului fiscal unic reprezintă titlu de creanță, deconturile proprii ale membrilor fiind transmise organelor fiscal doar cu scop informativ.

Astfel, pentru ca deconturile proprii ale membrilor grupului fiscal unic să poată fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță, dar să nu fie prelucrate ca titluri de creanță, este necesară inserarea unei căsuțe, în partea introductivă a formularului de decont, care să fie bifată de către reprezentantul grupului fiscal când completează decontul consolidat de taxă.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here