Declarațiile de avere și de interese ar putea fi depuse doar online, din 2022, dacă proiectul legislativ depus în Senat va fi adoptat ulterior și în Camera Deputaților.

Inițiatorii susțin că volumul extrem de mare al documentelor depuse la Agenția Națională de Integritate, peste 7,7 milioane de declarații în ultimii ani impune o astfel de măsură, mai ales că toate persoanele care completează formularele trimit agenției o copie a documentului, astfel că acesta ar putea fi depus online, cu semnătură electronică certificată.

Proiectul prevede simplificarea procedurii privind completarea și transmiterea declarațiilor de avere și de interese, dar și simplificarea procedurii de gestionare și monitorizare de către angajații ANI a documentelor.

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice

După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

Art. 21  – (1) Declaraţiile de avere şi de interese pot fi completate şi depuse şi în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată şi ulterior transmise Agenţiei Naţionale de Integritate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

(2) Procedura de transmitere la distanţă a declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate, în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Începând cu anul 2022, toate persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia de a completa şi depune declaraţiile de avere şi de interese în format electronic.

(4) Până în anul 2022, toate autorităţile publice, instituţiile publice sau unităţile din care fac parte persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 1-38 au obligaţia de a asigura deponenţilor certificate calificate pentru semnătură electronică.

(5) Declaraţiile depuse în format electronic au acelaşi regim ca cele depuse în format hârtie, fiind transmise aceloraşi persoane şi entităţi, urmând ca acestea să deruleze procedurile prevăzute de lege.

Ai nevoie de Legea nr. 176/2010? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here