Până pe data de 31 ianuarie inclusiv, plătitorii de venituri au obligația să depună următoarele declarații:

  • Formularul 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă şi câștigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit“;
  • Formularul 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți“. 

Declarația 205 se depune pentru următoarele categorii de venituri realizate de persoane fizice:

a) venituri din dividende;

b) venituri din dobânzi;

c) venituri din lichidarea unei persoane juridice;

d) venituri din pensii;

e) venituri din premii;

f) venituri din jocuri de noroc;

g) venituri din alte surse.

De reținut: nici pentru anul 2018, declarația 205 nu se depune pentru venituri din salarii și asimilate. 

Se depune un singur formular al declarației, chiar dacă persoana fizică a realizat mai multe categorii de venituri.

Declarația 205 se depune doar în format electronic, prin transmitere la distanță, utilizând semnătura electronică.

Dacă se constată erori, se poate depune o declarația rectificativă, în condițiile Codului de procedură fiscală. 

Declarația 207 se depune de către contribuabilii români ce au acordat venituri unor persoane străine – fizice sau juridice, aflate în sfera impozitării în România.

Categoriile de venituri supuse declarării sunt:

a) venituri din dividende;

b) venituri din dobânzi;

c) venituri din redevențe;

d) venituri din comisioane;

e) venituri din activități sportive şi de divertisment;

f) venituri reprezentând remunerații primite de persoane juridice străine care acționează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române;

g) venituri din servicii prestate de persoane nerezidente pe teritoriul României;

h) venituri obținute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România;

i) venituri din lichidarea unei persoane juridice române, realizate de persoane nerezidente;

j) venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident. 

Notă: se vor declara veniturile plătite nerezidenților, chiar și în cazul în care se beneficiază de vreo scutire de impozit, fie prin aplicarea Convențiilor de evitare a dublei impuneri, fie printr-o scutire prevăzută de Codul fiscal.

Declarația 207 se depune doar în format electronic. 

Potrivit art. 263 și art. 342 din Codul de procedură fiscală, stingerea obligațiilor fiscale se poate face prin darea în plată prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile reprezentând construcții cu teren aferent sau numai teren, bunuri aflate în proprietatea contribuabilului. 

Darea în plată este posibilă doar la cererea debitorului.

Ordinul ANAF nr. 51/2019 stabilește valoarea la care se sting creanțele și data de stingere a creanțelor fiscale. 

Această valoare este:

a) în cazul debitorilor pentru care nu s-a deschis procedura insolvenței/debitorului garant persoană juridică, la valoarea cea mai mică, pentru fiecare bun imobil în parte, dintre valoarea stabilită prin evaluare a bunurilor imobile şi valoarea de inventar a bunurilor imobile, evidențiată în contabilitate, reevaluată în conformitate cu reglementările aplicabile;

b) în cazul debitorului garant persoană fizică, la valoarea stabilită prin evaluare a bunurilor imobile;

c) în cazul debitorului pentru care s-a deschis procedura insolvenței, la valoarea de lichidare din raportul de evaluare, stabilită potrivit procedurilor insolvenței, pentru fiecare bun imobil în parte.

Data stingerii creanțelor fiscale prin dare în plată este data procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile. 

Notă: Prin Ordinul MFP nr. 1054/2016, a fost aprobat regulamentul și modul de numire a comisiilor de soluționare a cererilor contribuabililor privind stingerea de datorii bugetare cu dare în plată.

Ai nevoie de Ordin ANAF nr. 51/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here