ANAF a făcut o sesiune online pe pagina de Facebook referitoare la Declarația Unică 2021. Reprezentanţii ANAF au răspuns contribuabililor pe tema veniturilor din chirii realizate de persoanele fizice.

Amintim că Declarația Unică 2021 trebuie depusă până pe data de 25 mai, același termen fiind și pentru plata impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii.

Întrebări ale contribuabililor și răspunsurile ANAF:

Se acordă bonificații la Declarația Unică?

ANAF: Potrivit art. 121, alin. (1) din Codul fiscal, începând cu anul 2021, se poate acorda bonificaţie de până la 10% din impozitul pe venitul anual. Nivelul bonificaţiei, termenele de plată şi condiţiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat. Până în prezent Legea bugetului de stat pe anul 2021 nu conține dispoziții privind acordarea de bonificații.

Persoana fizica cu contract de închiriere în valută valabil din 2019, scade chiria în cursul anului 2020 faţă de februarie 2020 cu mai mult de 30%. În declaraţia finala cum declarară acele luni în care a scazut impozitul? Pur si simplu nu le ia in calcul la venitul realizat?

Veniturile din cedarea folosintei bunurilor neimpozabile în conditiile Legii nr. 62/2020 nu se declara in formularul 212 – Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. In ceea ce priveste completarea formularului in cazul contribuabililor care, în anul 2020, au realizat atat venituri impozabile cat si venituri neimpozabile, precizam ca, in venitul brut din cedarea folosintei bunurilor se cuprind numai veniturile impozabile.

Dacă am un PFA în consultanță în tehnologia informației pot să declar în Declarația unică și veniturile de pe chirii?

ANAF: Trebuie să depuneți Declaratia unică (212) și să declarați datele aferente veniturilor realizate/estimate atât cele realizate din activitatea independentă, cât și cele din cedarea folosinței bunurilor. Însă pentru a va raspunde concret sunt necesare informatii suplimentare, în acest caz avem rugămintea să ne contactați telefonic la nr. 031.403.91.60


Un spațiu aflat în proprietatea a două persoane fizice, soț-soție, este dat în chirie către mai multe PFA-uri (activități de cosmetică). Ambii soți, fiecare în parte, trebuie să depună Declarație unică?

ANAF: Venitul net din cedarea folosinței bunurilor deținute în comun pe cote-părți se repartizează între coproprietari proporțional cu cotele deținute de aceștia în coproprietate. Venitul net din cedarea folosinței bunurilor deținute în comun în devălmășie se repartizează în mod egal între proprietarii comuni. Repartizarea venitului net conform prevederilor de mai sus se face în condițiile în care în contractul de cedare a folosinței se menționează că partea contractantă care cedează folosința este reprezentată de coproprietari. În condițiile în care coproprietarii decid asupra unei alte împărțiri, se va anexa la contract un act autentificat din care să rezulte voința părților.

În 2020 s-a depus DU pentru venituri din chirii (estimat), exprimate în lei. În 2021 au fost plătite aceste impozite pe baza acelei declarații. În decursul anului 2020, post-depunere declarație nu a mai intervenit nicio modificare. În formularul PDF din acest an (ce trebuie depus până în 25 mai) mai trebuie completat ceva pentru anul 2020, respectiv rectificativă/ venit realizat (dacă chiria este exprimata în lei) sau se completează doar estimat 2021?

ANAF: În cazul dvs. trebuie să completați corespunzător doar datele din cap II al Declarației unice (212).

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here