Începând din 4 iulie, este în vigoare noul formular pentru declararea veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (vânzare-cumpărare, moşteniri, donaţii etc.).

CITEȘTE ȘI:

Modificările la declaraţia pe formularul 209 au fost aprobate prin OPANAF nr. 1886/2017, publicat în Monitorul oficial nr. 518/2017.

 Cine depune declaraţia
Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri supuse impozitului pe venit, conform legii, din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii din patrimoniul personal, în cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia se realizează prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească.

În situaţia în care instanţele judecătoreşti NU transmit organului fiscal, în termen de 30 de zile de la data hotărârii judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărârii judecătoreşti definitive şi executorii, hotărârea şi documentaţia prevăzută de lege pentru stabilirea impozitului datorat, contribuabilul poate depune declaraţia în vederea stabilirii impozitului de către organul fiscal.

Persoanele fizice care realizează venituri din transferul mai multor proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal depun câte o declaraţie pentru fiecare transfer.

În cazul în care proprietăţile imobiliare din patrimoniul personal transferate sunt deţinute în coproprietate, declaraţia se depune de fiecare coproprietar, persoană fizică.

Termenul de depunere
Declaraţia se depune la organul fiscal central competent în termen de 10 zile, inclusiv, de la data transferului, în vederea calculării impozitului.

Declaraţia poate fi corectată prin depunerea unei declaraţii rectificative, conform art. 105 din Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Date privind tranzacţia imobiliară
Reţinem câteva din informaţiile cerute prin formular:
  • datele de identificare ale persoanelor fizice ori persoanelor juridice sau a altor entităţi, după caz, cărora li s-au transferat dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, conform documentului de transfer;
  • în situaţia în care sunt mai multe persoane cărora li s-au transferat dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, se completează pentru fiecare persoană, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice ori denumirea persoanelor juridice sau a altor entităţi, după caz ;
  • documentul de transfer al dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia ;
  • adresa proprietăţii imobiliare înstrăinate;
  • cota deţinută de coproprietar, beneficiar de venit, din proprietatea imobiliară transferată;
  • valoarea tranzacţiei înscrisă în documentul de transfer, pentru fiecare tranzacţie.

Ai nevoie de Ordinul nr. 1886/2017 pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularelor 208 “Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal” și 209 “Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here