Ordinul nr. 1363/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 179 „Declaraţie privind compensaţia la carburanţi” este în vigoare de la 27 iulie 2022.  

Declaraţia privind compensaţia la carburanţi se completează şi se depune de către operatorii economici care comercializează benzină şi motorină către clienţi finali – persoane fizice şi juridice care achiziţionează carburanţii din depozite şi/sau staţii de distribuţie pentru consumul propriu, care acordă o reducere de preţ la preţul de vânzare şi beneficiază de la bugetul de stat de o compensare, aferentă reducerii acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2022.

Declaraţia nu poate fi depusă şi nu poate fi corectată după anularea rezervei verificării ulterioare, cu excepţiile prevăzute la art. 105 alin. (6) din Codul de procedură fiscală.

Termenul de depunere a declaraţiei – până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a acordat reducerea, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 106/2022.

În situaţia în care operatorul economic depune declaraţia după anularea rezervei verificării ulterioare, se bifează rubrica „Declaraţie depusă după anularea rezervei verificării ulterioare” şi se completează temeiul legal pentru depunerea declaraţiei, în rubrica prevăzută în acest scop.

În situaţia depunerii declaraţiei de către succesorii persoanelor/entităţilor care şi-au încetat existenţa pentru perioada în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifează rubrica „Declaraţie depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală” şi se completează codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secţiunea „Date de identificare a contribuabilului/plătitorului”, la rubrica „Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală al entităţii care şi-a încetat existenţa.

În cazul în care operatorul economic corectează declaraţia depusă, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind „X” în spaţiul special prevăzut în acest scop.

Declaraţia rectificativă se completează integral, înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.

Atenţie: Declaraţia privind compensaţia la carburanţi reprezintă şi cerere de compensare, potrivit legii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here