Ordinul nr. 185/2023 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind anumite produse din plastic de unică folosinţă” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia este în vigoare de la 15 februarie 2023. 

Declaraţia privind anumite produse din plastic de unică folosinţă se transmite în format electronic la Administraţia Fondului pentru Mediu, utilizeazând serviciul „Depunere declaraţii on-line” existent pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro.

Data depunerii declaraţiei privind anumite produse din plastic de unică folosinţă este data înregistrării acesteia pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, astfel cum a fost comunicată contribuabilului prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaraţiei.

Autoritatea publică centrală din domeniul economiei şi autoritatea publică centrală din domeniul mediului vor accesa informaţiile din declaraţiile transmise de operatorii economici şi din rapoartele generate în baza acestora, în baza conturilor create de Administraţia Fondului pentru Mediu la serviciul „Depunere declaraţii on-line”.

 În vederea aplicării prezentului ordin, se iau în considerare definiţiile din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului şi din orientările Comisiei privind produsele din plastic de unică folosinţă în conformitate cu Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European şi a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 216/01 din 7.06.2021.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here