Preşedintele ANAF a aprobat, prin Ordinul nr. 97/2019 modelul și conținutul formularului 204 „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale”

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 67 din 28 ianuarie 2019.

Formularul 204 se utilizează pentru declararea veniturilor realizate, începând cu anul 2018, de asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale.

Prin excepție, în cazul veniturilor din activități agricole impuse pe baza normelor de venit, formularul se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu anul 2019.

Depunerea declarației

– Declarația se completează și se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între persoane fizice care realizează venituri din:

● activități independente (activități de producție, comerț, prestări servicii, profesii liberale) pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

● drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activități adiacente, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

● activități agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

● piscicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;

e) silvicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;

● activități agricole, pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit.

– Declarația nu se depune în următoarele cazuri:

● în cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care desfășoară activitate individual sau contribuabili care desfășoară activitate individual și o asociere fără personalitate juridică și pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea independentă desfășurată se efectuează pe baza normelor de venit;

● în cazul asocierilor fără personalitate juridică care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activități adiacente, pentru care venitul net se determină prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.

Veniturile realizate în cadrul asocierii respective nu sunt considerate distribuite, în vederea impunerii, iar asociații aplică regulile stabilite pentru impunerea venitului determinat pe baza normelor de venit sau stabilit pe baza cotelor forfetare.

Termenul de depunere a declarației

Declarația se depune la organul fiscal central competent, la următoarele termene:

a) până la data de 15 februarie a anului următor celui de raportare, în cazul în care veniturile se stabilesc în sistem real

b) până la data de 15 februarie inclusiv a anului fiscal în curs, în cazul veniturilor din activități agricole, pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit.

Entităţile supuse regimului transparenţei fiscale

– În cazul societății civile cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activități independente.

– Persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, au obligația să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activități independente.

– În cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei societăți profesionale cu răspundere limitată cu una sau mai multe persoane fizice, filiala fiind supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, determinarea venitului obținut în cadrul entității se efectuează în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

– Pentru membrii asociați în cadrul filialei se aplică următoarele reguli:

a) persoanele fizice asociate au obligația să asimileze acest venit distribuit, în funcție de cota de participare, venitului net anual din activități independente;

b) societatea profesională cu răspundere limitată asociată în cadrul filialei va include venitul distribuit, în funcție de cota de participare, în venitul brut al activității independente, pentru anul fiscal respectiv.

Ai nevoie de Ordinul nr. 97/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

1 COMENTARIU

  1. Reuseste cineva sa depuna declaratia 204? Declaratia descarcata de la ANAF nu te lasa sa pui anul 2018.
    Pe modelul din 2017 imi spune sectiune necunoscuta! Declaratie generata si trecuta prin DIST!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here