Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat proiectul de ordin ANAF pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 170 “Declaraţie-inventar privind contribuţiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 şi neachitate”.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, începând cu 1 octombrie 2011 a fost modificat cadrul legislativ privind stabilirea contribuţiei trimestriale datorate de deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora, pentru medicamentele incluse în programele naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală, folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripţie medicală prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul spitalicesc şi pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de dializă, suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii.

Potrivit ordonanţei de urgenţă, contribuţia aferentă vânzărilor de medicamente realizate anterior datei de 1 octombrie 2011, datorată potrivit art.3631 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în continuare de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi se plăteşte conform reglementărilor legale în vigoare la data vânzării acestora, iar procedurile de administrare a creanţelor respective vor fi continuate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, care se subrogă în drepturile şi obligaţiile Ministerului SănătăţiiCasei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în calitate de creditor bugetar, pe care le succedă de drept în această calitate.

Debitorii, plătitorii de contribuţii prevăzuţi la alin.(1) şi (2) de la art.3631 din Legea nr.95/2006, sunt obligaţi să întocmească pe propria răspundere şi să depună, până la 25 noiembrie 2011, la organul fiscal competent, declaraţii-inventar privind contribuţiile în sold la data de 1 octombrie 2011 şi neachitate până la data depunerii declaraţiei-inventar.

Nedepunerea declaraţiei-inventar, în termenul sus menţionat, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

Prin proiectul de ordin, aşa cum se precizează prin Comunicatul de presă al ANAF din 31 octombrie a.c., se propune aprobarea modelului şi conţinutului formularului 170 “Declaraţie-inventar privind contribuţiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 şi neachitate”, precum şi a instrucţiunilor de completare a acestuia.

În conţinutul formularului au fost prevăzute rubrici speciale pentru declararea sumelor reprezentând contribuţii datorate potrivit art.3631 din Legea nr.95/2006, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 şi neachitate la data depunerii declaraţiei, pe termenele de plată prevăzute de legislaţia specifică.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here