Prorogarea termenului până la 1 iulie, faţă de data de 1 aprilie, este propusă de ANAF sub forma unor modificări la OpANAF nr. 3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Reglementările din ordinul menţionat, publicat în Monitorul Oficial nr. 11 din 07.01.2016 au ca termen de intrare în vigoare data de 1 aprilie 2016.

Referatul de aprobare a proiectului de ordin modificator invocă semnale primite din partea mai multor asociaţii profesionale asupra unor aspecte referitoare la modalitatea de completare şi declarare a formularului 394 aprobat prin ordinul menţionat, respectiv introducerea operaţiunilor efectuate de către persoanele impozabile care aplică sistemul de TVA în regim special (agenţiile de turism, regim special pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi), precum şi introducerea cotei de TVA de 24% (pentru livrările de bunurile/prestările de servicii şi achiziţiile aferente perioadei anterioare).

S-a mai constatat şi nevoia de timp suplimentar pentru adaptarea sistemelor informatice ale contribuabililor la noile prevederi.

Astfel, pentru a veni în sprijinul mediului de afaceri, se propune modificarea OpANAF nr. 3769/2015 și prorogarea termenului de intrare în vigoare a acestuia la data de 1 iulie 2016.

Proiectul de ordin urmează să modifice şi formularul de declaraţie, faţă de forma aprobată prin Ordinul nr. 3769/2015.

Reglementarea încă în vigoare prevede că persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate pe teritoriul României către/de la orice persoană, aşa cum este definită la art. 266 alin. (1) pct. 24 din Codul fiscal: persoană impozabilă sau o persoană juridică neimpozabilă sau o persoană neimpozabilă.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here