Prin actul normativ analizat astăzi, Ordinul ANAF nr. 3250/2015, autoritățile fiscale au adoptat noul format al declarației 101 pentru impozitul pe profit de plată anual.

În esență, față de anii precedenți, din perspectiva impozitului pe profit, anul 2015 se caracterizează prin faptul că facilitatea de scutire la plată a impozitului pe profit pentru profitul reinvestit este aplicabilă pentru întreg anul.

Declarația se depune de către persoanele juridice ce au calitate de contribuabil pentru impozitul pe profit enumerate de art. 13 din Codul fiscal.

În acest sens, declarația este depusă de toate tipurile de societăți ce nu plătesc impozit pe venitul microîntreprinderii, asociații și fundații, societăți naționale, regii autonome, institute de cercetare – dezvoltare.

Același formular se va depune și de contribuabilii ce se regăsesc ca sedii permanente înregistrate în România aparținând persoanelor juridice străine, respectiv de persoanele juridice străine ce realizează venituri din proprietăți imobiliare situate în România.

Declarația 101 se va depune și de către persoanele juridice străine ce realizează venituri din cedarea sau înstrăinarea titlurilor de participare (părți sociale sau acțiuni) deținute la persoane juridice române.

Ca element de noutate, formularul 101 este adaptat și pentru persoanele juridice rezidente în alte state membre ce obțin venituri din dobânzi în România iar acestea își exercită opțiunea de regularizare a impozitului prin calcul de impozit pe profit față de procedura impozitării veniturilor din dobânzi în categoria impozitului pe venitul din dobânzi datorat de nerezidenți, având în vedere această posibilitate prevăzută de art. 116^1 din Codul fiscal.

Pentru plătitorii de impozit pe profit ce au ca exercițiu financiar anul calendaristic, termenele de depunere a declarației sunt:

  • 25 februarie 2016 pentru următoarele categorii de contribuabili: organizaţiile nonprofit, contribuabili care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură;
  • pentru celelalte categorii de contribuabili, cum ar fi marea majoritate a societăților, termenul este de 25 martie 2016.

Societățile ce au optat pentru un alt exercițiu fiscal decât exercițiul calendaristic depun declarația 101 în mod similar.

Certificarea declarației 101 este opțională atât conform prevederilor din actualul Cod de procedură fiscală cât și conform prevederilor de la art. 104 din noul Cod de procedură fiscală.

Depunerea declarației certificate nu este obligatorie însă este permisă persoanelor interesate în realizarea acestei certificări. Certificarea declaraţiei fiscale de către un consultant fiscal reprezintă însă un criteriu de evaluare în analiza de risc efectuată de organul fiscal central în scopul selectării contribuabililor pentru inspecţia fiscală.

Ai nevoie de OPANAF nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here