Începând de ieri, 6 aprilie 2015, formularul 200 prin care contribuabilii trebuie să-şi declare veniturile realizate în anul 2014 se poate depune şi online, prin intermediul “Spaţiului privat virtual”, fără a mai fi necesară deplasarea la sediul ANAF sau la oficiul poştal.

Cine depune Formularul 200?

Potrivit comunicatului de presă emis de instituţie, “Declaraţia privind veniturile realizate din Romania” – formular 200 se completeaza şi se depune până la data de 25 mai 2015 inclusiv de către persoanele fizice care au realizat, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din următoarele activităţi:

 • activităţi comerciale;
 • profesii libere;
 • drepturi de proprietate intelectuală;
 • cedarea folosinţei bunurilor (chirii) cu titlu de activitate independentă (peste 5 contracte);
 • cedarea folosinţei bunurilor (chirii);
 • activităţi agricole care nu sunt impuse pe baza normelor de venit;
 • operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract;
 • transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
 • silvicultură;
 • piscicultură.

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei vor completa, în mod corespunzător, câte o anexă, în funcţie de numărul de surse sau categorii de venituri realizate, care se anexează la declaraţia privind veniturile realizate.

Cum depunem declaraţia?

Formularul 200 se depune în format hârtie direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. De asemenea, documentul poate fi completat electronic şi semnat cu certificatul digital calificat.

Însă, începând din 6 aprilie, persoanele fizice pot să completeze şi să transmită formularul 200 şi online, prin intermediul serviciului “Spaţiul Privat Virtual”.

Cine nu depune Formularul 200?

Tot în cadrul documentului de presă publicat de Fisc se menţionează faptul că nu au obligaţia depunerii acestei declaraţii persoanele fizice care au obţinut venituri dintr-una sau mai multe din sursele enumerate mai sus, dar care:

 • au optat pentru determinarea veniturilor pe bază de normă de venit;  totuşi, dacă au optat pentru această variantă, însă au depus declaraţia pentru venitul estimat/norma de venit în luna noiembrie sau decembrie 2014 vor depune formularul 200;
 • au obţinut venituri din: drepturi de proprietate intelectuală, contracte/convenţii civile, contracte de agent, expertiză contabilă şi tehnică, judiciară sau extrajudiciară şi au optat pentru impunerea finală a acestora (reţinerea impozitului şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate de către plătitor);
 • au obţinut venituri din cedarea folosinţei bunurilor (chirii) cu chiria stabilită în lei, nu au optat pentru deducerea cheltuielilor aferente în sistem real sau în cursul anului 2014, nu au avut mai mult de 5 camere închiriate în scop turistic; totuşi, dacă au depus declaraţia pentru venitul în luna noiembrie sau decembrie 2014 vor depune formularul 200 şi pentru aceste venituri;
 • au obţinut venituri din arendă.

Ai nevoie de Procedura de comunicare prin mijloace electronice („Spaţiul privat virtual”)? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here