Formularul conține „Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” şi a fost aprobată, recent, prin ordin comun al ministrului finanțelor publice, ministrul muncii şi ministrul sănătății. 

Ordinul nr. 611/138/127/2019 a fost publicat în M. Of. nr. 123 din 15 februarie 2019 şi se aplică începând cu obligațiile declarative din luna publicării în Monitorul Oficial. 

Prin ordinul comun s-au aprobat:

– modelul și conținutul formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”;

– „Anexa angajator”;

– „Anexa asigurat”;

– anexele cu nomenclatoare: „creanțe fiscale”; „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului”; „Tip asigurat”; „Indicativ condiții speciale” 

Cine depune formularul 112

Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile şi persoanele fizice prevăzute prin următoarele reglementări din Codul fiscal:

– art. 681 alin. (2): plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă au și obligația de a calcula, de a reține și de a plăti impozitul corespunzător sumelor plătite prin reținere la sursă;

– art. 72 alin. (2): „Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, se determină de către plătitorii venitului, persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă, prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut”.

– art. 84 alin. (8): impozitul pe veniturile din arendă;

– art. 125 alin. (8) – (9):

● în cazul asocierilor dintre o persoană juridică contribuabil potrivit titlului II – Impozitul pe profit – și o persoană fizică sau orice altă entitate – asociere fără personalitate juridică;

● în cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016, și o persoană fizică sau orice altă entitate – asociere fără personalitate juridică;

– art. 147 alin. (1), (12) și (13):

● persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art. 136 lit. d)-f), precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale;

● persoanele fizice care obțin venituri sub formă de salarii ca urmare a activității desfășurate la misiunile diplomatice și posturile consulare acreditate în România, precum și la reprezentanțele din România ale persoanelor juridice străine;

● persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri sub formă de salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor;

– art. 151 alin. (5) și (6):

● persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau venituri în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă, obținute de la un singur plătitor de venit, iar nivelul net sau brut, după caz, estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară;

● în situația în care veniturile sunt realizate din mai multe surse, iar veniturile nete estimate a se realiza de la cel puțin un plătitor de venit sunt egale sau mai mari decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară;

– art. 169 alin. (1): categoriile de persoane care sunt obligate să depună declarația lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile;

 – art. 174 alin. (5) și (6):

● depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate de către persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din activități independente în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice;

● În situația în care, veniturile sunt realizate din mai multe surse și/sau categorii de venituri, iar veniturile nete estimate a se realiza de la cel puțin un plătitor de venit sunt egale sau mai mari decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară;

– art. 220:

● contribuțiile sociale obligatorii datorate de persoane fizice pentru veniturile din afara României şi care se declară de către angajatorii acestora;

● prin derogare, persoanele fizice de mai sus au obligația de a declara contribuțiile sociale obligatorii individuale și pe cele ale angajatorului, numai dacă există un acord încheiat în acest sens cu angajatorul;

– art. 2207: depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.

Ai nevoie de Ordinul MFP nr. 611/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here