Declarația anuală de impozit pe profit – formular 101 a fost modificată pentru a fi în concordanță cu modificările fiscale ce afectează impozitul pe profit din anul 2020 prin Ordinul ANAF nr. 4072 din 09 Decembrie 2020 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit“ și 120 „Decont privind accizele“.

Declarația se depune pe perioada termenului de prescripție și va fi însoțită de certificatul/certificatele de rezidență fiscală în care se menționează faptul că persoana juridică a avut rezidența fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, respectiv într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri în anul obținerii venitului și în anul exercitării opțiunii privind regularizarea impozitului în România.

În vederea identificării plăților anticipate se vor prezenta documente justificative care să dovedească efectuarea reținerii la sursă a impozitului (de exemplu: contracte, facturi, ordine de plată, dispoziții de plată valutare externe etc.).

Principalele aspecte de care trebuie să se ţină cont:

La rândul 43.1 se va completa creditul fiscal generat de aplicarea convențiilor de evitare a dublei impunei, când plătitorul de impozit pe profit în România a plătit un impozit în străinătate.

La rândul 43.2.1 se înscrie reducerea la plată a impozitului pentru profitul reinvestit.

La rândul 43.2.2 se va consemna reducerea la plată a impozitului pe profit pentru activitățile de inovare, cercetare și dezvoltare.

La rândul 43.3 se menționează cheltuielile pentru toate sumele reprezentând sponsorizări, mecenat, burse private.

La rândul 43.3.1 se consemnează scutirea la plată a impozitului pe profit pentru cooperativele agricole de producție.

La rândul 44.1 se înscriu sumele ce reduc în exercițiul în curs impozitul pe profit cu sponzorizări mecenat și burse private.

La rândul 44.2 se înscriu sumele cu sponsorizări, mecenat și burse private reportate din perioada precedentă ce reduc impozitul pe profit în exercițiul curent.

La rândul 46 se consemnează costul de achiziție al aparatelor de marcat fiscale – a se vedea prevederile din Legea nr. 153/2020. Firmele pot să scadă din impozitul datorat statului sumele plătite pentru achiziția caselor de marcat cu jurnal electronic pe care le-au pus în funcțiune. Atenţie: Este valabil pentru aparatele puse în funcțiune din 2018 și până în iulie 2020,dar și pentru aparatele puse în funcțiune începând cu august 2020.

La rândul 47 se înscriu sumele ce reduc impozitul pe profit reprezentând cheltuieli cu educația timpurie – a se vedea Legea nr. 239/2020. Cheltuielile cu educația timpurie se scad din impozitul pe profit datorat, în limita a 1.500 lei pe lună pentru fiecare copil.

La rândul 49 se va înscrie reducerea la plată a impozitului pe profit pentru plata la termen conform OUG nr. 33/2020, cu modificări ulterioare.

Declarația anuală de impozit pe profit 101 se va depune până la data de 25 februarie a anului următor de către contribuabilii ce au majoritatea veniturilor din cultura cerealelor, plantelor tehnice, catofului, pomicultură, viticultură, respectiv de organizațiile fără scop patrimonial.

Ceilalți operatori economici plătitori de impozit pe profit depun declarația 101 până în data de 25 martie a anului următor.

Dacă contribuabilii plătitori de impozit pe profit au alt exercițiu fiscal decât cel calendaristic vor ține cont de termenele de mai sus prin translatare.

Formularul a primit și o nouă versiune electronică de la Fisc. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here