În Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1041 din 29 decembrie 2017 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 4140/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice. 

Obiectul reglementării. Ordinul ANAF nr. 4140/2017 reglementează instrucţiunile tehnice pentru:

 • Declarația privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate (Declaraţia 600)
 • Decizia de impunere privind stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice, precum și anexa „Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate” (documente care se utilizează pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, începând cu anul fiscal 2018.) 

Declaraţia 600 introdusă prin Ordinul ANAF nr. 4140/2017:

 • se depune la ANAF competent de către persoanele fizice care realizează venituri asupra cărora se datorează CAS și/sau CASS (ANAF competent = ANAF în a cărui rază teritorială persoana fizică are domiciliul fiscal ).
 • se completează şi se semnează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora, înscriind corect, complet și cu bună- credință informațiile prevăzute de formular, în două exemplare (originalul la ANAF şi copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia)
 • se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege. Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.
 • Persoanele fizice obligate la plata CAS și/sau a CASS depun declarația la ANAF, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilește CAS și/sau CASS. În cazul celor care încep o activitate în cursul anului, declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. 

Persoanele fizice obligate la plata CAS pentru venituri din activități independente 

Regula: Venitul bază de calcul este venitul ales de contribuabil pentru care se datorează CAS, care nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția.

Cazul 1: Venituri cumulate din activități independente sub nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului de impunere = nu se datorează CAS, declaraţia se poate depune opţional, plata CAS se poate face opţional.

Persoanele fizice care în anul fiscal precedent au realizat venituri cumulate din activități independente sub nivelul plafonului minim, respectiv sub nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului de impunere, nu au obligația depunerii declarației și nu datorează contribuția de asigurări sociale. Prin excepție, acestea pot opta pentru depunerea declarației și plata contribuției de asigurări sociale în aceleași condiții ca și în cazul celor care realizează venituri lunare peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară. Opțiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal.

Cazul 2: Venituri din activități independente obţinute de persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum și persoanele care au calitatea de pensionari = nu se datorează CAS.

Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum și persoanele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile realizate din activități independente. 

Cazul 3Persoanele fizice care nu sunt exceptate de la plata CAS, care realizează venituri din activități independente, din una sau mai multe surse de venit = se datorează CAS, se depune declaraţia, se plăteşte CAS.

Persoanele fizice care nu sunt exceptate de la plata CAS, care realizează venituri din activități independente, din una sau mai multe surse de venit prevăzute la art. 148 alin. (2) din Codul fiscal, datorează CAS dacă îndeplinesc următoarele condiții, după caz:

a) venitul net realizat în anul precedent, stabilit în conformitate cu art. 68 din Codul fiscal, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția;

b) venitul net lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) din Codul fiscal este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna în care își încep activitatea sau nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția, în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la stabilirea venitului net anual potrivit regulilor prevăzute la art. 68 din Codul fiscal;

c) valoarea lunară a normelor de venit, obținută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecțiilor prevăzute la art. 69 din Codul fiscal, este cel puțin egală cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfășoară activități impuse pe bază de norme de venit;

d) venitul net lunar realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielii deductibile prevăzute la art. 70 din Codul fiscal, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția, în cazul contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se stabilește potrivit prevederilor art. 72 și 73 din Codul fiscal. 

Persoanele fizice obligate la plata CASS pentru venituri din una sau mai multe surse de venituri 

Cazul 1: venituri anuale cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară din una sau mai multe surse de venituri = se datorează CASS, se depune declaraţia, se plăteşte CASS

Persoanele fizice care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata CASS, potrivit prevederilor art. 154 din Codul fiscal, datorează CASS dacă realizează venituri anuale cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară din una sau mai multe surse de venituri  (venituri din activități independente, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din investiții, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, venituri din alte surse).

Cazul 2: venituri anuale cumulate sub nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe țară din una sau mai multe surse de venituri = nu se datorează CASS, opţional se depune declaraţia, opţional se poate plăti CASS

Persoanele fizice care realizează venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de bază minim brute pe țară pot opta pentru depunerea declarației și pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în aceleași condiții ca și în cazul celor care realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de bază minime brute, opțiunea fiind obligatorie pentru întregul an fiscal. 

Nedeclararea obligațiilor fiscale și nedepunerea declarațiilor fiscale se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice. Astfel, Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se arată că: ”Art. 336. – (1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni: a) nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de mențiuni; b) neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligațiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor și veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume, precum și orice informații în legătură cu impozitele, taxele, contribuțiile, bunurile și veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora; … (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează astfel: d) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice, în cazul săvârșirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. a), b) …; Art. 338. – (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul cod, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

 1. Spagarii corupti de la ANAF impreuna cu guvernantii sunt la fel de prosti precum parlamentarii,guvernantii ori localele spagare.Mentin aceasta acuzatie pentru urmatoarele considerente:In 90% din tarile Europene declaratia de venit se depune pana la finele Trim 1 respective 31 Martie.Care cetatean Roman va veni acasa sa depuna declaratie de venit din momentce plateste aceste obligatii in tara in care desfasoara activitatea.Setea de bani al guvernantilor este fara limite iar proasta ordinara de Lia Olga Vasilescu probabil pregateste sejurul din vara intr-o insula exotica din baii stransi de la muncitorii aflati in strainatate.Se stie ca actualul sejur din Dec 2017 partial va acoperii din amanarea majorarii pensiilor pana in Iulie astfel toti pensionarii sunt prejudiciati cu 50% din pensia cuvenita de 5% diferenta.

 2. Buna ziua, daca in 2017 am obtinut venituri din dividende peste plafonul de 22800, va trebui sa depun declaratia 600 si voi plati anticipat pentru 2018. Totusi, daca nici in 2018 si nici in urmatorii (adica niciodata) nu voi mai depasi plafonul, banii pe care i-am platit se vor returna ? Nu inteleg de ce trebuie platit anticipat din moment ce este foarte posibil sa nu mai obtin acel nivel de venituri in anii urmatori…
  Multumesc !

 3. Daca intr-un titlu de proprietate pentru teren agricol sunt mentionati mai multi beneficiari, insa numai unul dintre ei se ocupa cu arendarea terenului, cine depune declaratia 600 si in ce mod?

 4. Sunt purtati cetatenii pe drumuri! Cei de la ANAF nu vor sa incaseze CASS pana dupa 15 ianuarie si pretind depunerea declaratiei pt CASS, indiferent de venitul obtinut! Nu ma mir ca l-au dat afara pe Misa!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here