21 Ianuarie, 2020

Declaraţia 085

Actul normativ analizat astăzi, se adresează persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, când acestea prestează servicii furnizate pe cale electronică, servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și televiziune, și servicii de telecomunicații către beneficiari din alte state membre, iar beneficiarii sunt persoane neimpozabile, cum ar fi: persoane fizice, unități de cult, organizații fără scop patrimonial ce nu efectuează activități economice. 

Ordinul președintelui ANAF nr. 1783/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (085) „Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal“.

Din punctul de vedere al TVA, locul prestării de servicii este considerat la domiciliul acestor persoane neimpozabile și facturarea se va face urmărind un regim special – cu cota de TVA din statul unde se află beneficiarul, TVA ce trebuie plătit la bugetul acelui stat. Plata TVA se face fie prin înregistrare directă, fie prin utilizarea mini ghișeului unic MOSS, respectiv prin depunerea unui decont de TVA prin intermediul acestui ghișeu.

Începând cu luna aprilie a fost transpusă în legislația națională prevederile directivei nr. 1065/2016, aplicabilă în România prin intermediul Legii nr. 60/2019 ce introduce o simplificare a procedurii.

Astfel, într-un plafonul anul de 10.000 euro, exclusiv TVA, furnizorul acestor categorii de servicii, nu mai are obligația să aplice cotele de TVA din celelalte state membre, ci va factura cu TVA din România.

Această procedură se realizează prin depunerea la Autoritatea fiscală a formularului 085. formularul este reglementat de prezentul act normativ ce aduce instrucțiuni de completare și de depunere.

Ca și element de referință, suma de 10.000 euro este convertită în lei la valoarea de 46.337 lei. Ca procedură de depunere, acesta se comunică la ANAF la registratură sau prin poștă.

Poate să opteze pentru această  procedură o persoană impozabilă interesată ce nu a depășit plafonul amintit nici în anul anterior și nici în anul curent.

Depunerea formularului presupune aplicarea acestui regim al TVA cu facturare cu cotă de TVA din România, și nu cu înregistrare pentru plată de TVA în celălalt stat membru pentru o perioadă de minim 2 ani calendaristici.

Dacă nu s-au îndeplinit 2 ani calendaristici, iar persoana impozabilă dorește să renunțe la aplicarea acestei proceduri, va fi notificată de organul fiscal cu privire la faptul că nu are acest drept.

Ai nevoie de Ordinul președintelui ANAF nr. 1783/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu