19 Ianuarie, 2020

Declararea serviciilor prestate în România de către persoane juridice străine şi nerezidente

Ordinul nr. 1400 din 21 septembrie 2012 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente a fost publicat în Monitorul Oficial cu numărul 695 din data de 10 octombrie 2012 şi a intrat în vigoare la data de 10 octombrie 2012.

Conform actului normativ, persoanele juridice române, sediile permanente din Romania ale persoanelor juridice străine, dar şi persoanele fizice rezidente, au obligaţia să declare la autoritatea fiscală contractele în care sunt beneficiare ale unor prestări de servicii efectuate pe teritoriul României de către persoane juridice străine sau de către persoane fizice nerezidente, conform art. 8 alin. (7^1) din Codul Fiscal.

Înregistrarea contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României se realizează prin depunerea, la organul fiscal competent, a noului format al  „Declaraţiei de înregistrare a contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, iniţiale/adiţionale (conexe), încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente”. Declaraţia se depune pentru fiecare contract sau document care justifică prestările efective de servicii efectuate pe teritoriul României, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractelor sau de la data emiterii oricăror documente prevăzute de lege.

Atunci când nu este încheiat contract în formă scrisă, se înregistrează documentele care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României: situaţii de lucrări, procese verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, studii de piaţă sau orice alte documente corespunzătoare. Contractele/documentele încheiate de persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente pentru activităţi desfăşurate în afara teritoriului României nu fac obiectul înregistrării.

Totodată, ordinul precizează în mod expres că neîndeplinirea obligaţiei de declarare este sancţionată de art. 219 alin. (2) lit. d) din Codul de procedură fiscală. Acesta prevede sancţiunea contravenţională, respectiv amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, şi  amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice.

La data intrării în vigoare a ordinului se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2310/2007 privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice române şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente.

Despre autor  ⁄ Ramona Bosînceanu

Ramona Bosînceanu este HR Manager la compania Ascent Group. Contact: ramona.bosinceanu@ascentgroup.eu

Fara comentarii

Scrie un comentariu